Limba română şi Matematica pentru clasa a III-a se învaţă în stil european

0
466

Timp de un an şi şase luni (aprilie 2014 – octombrie 2015), Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECS–UMPFE) – a implementat proiectele „Povestea limbii române. Curriculum opţional şi resurse educaţionale pentru clasa a III-a” şi „Matematica digitală. Curriculum opţional şi resurse educaţionale pentru clasa a III-a”. Ambele programe au fost finanţate din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, cu domeniul major de intervenţie „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”. În cadrul programului, 23 de unităţi şcolare din judeţul Dolj au făcut parte din acesta, iar rezultatele au fost dintre cele mai bune.

Obiectivul principal al proiectului a constat în susţinerea procesului de modernizare a învăţământului preuniversitar din România, prin elaborarea şi pilotarea cu un grup ţintă reprezentativ la nivel naţional (5.125 de elevi şi 1.056 de cadre didactice) a curricumului opţional amintit. În judeţul Dolj, cele două entităţi programatice au fost aplicate în 23 de unităţi şcolare, la nivelul clasei a III-a. „S-a urmărit formarea unui număr de 50 de cadre didactice, pentru aplicarea la clasă a curricumului opţional şi pentru utilizarea resurselor educaţionale suport dezvoltate, pentru un număr de 1.243 de elevi, prin aplicarea instrumentelor dezvoltate anterior, inclusiv a Ghidului în format digital. Cele 23 de şcoli din Dolj au intrat, în perioada iunie – octombrie 2015, în competiţia organizată, la nivel naţional, de către MECS – UMPFE, în cele opt regiuni de dezvoltare ale României ”, a precizat prof. Coca Tanciu, inspector şcolar pentru învăţământul primar, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, unul dintre experţii de formare şi organizare instruiri şi, în acelaşi timp, coordonator de proiect.

Premii binemeritate

Concursul, la care au participat 23 de entităţi şcolare, a avut şi câştigători. Astfel, şapte unităţi de învăţământ au fost premiate cu seturi educaţionale multimedia interactive. Pentru Proiectul „Povestea limbii române”, Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova, Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova şi Şcoala Gimnazială „Elena Farago” Craiova au primit cadourile reprezentative: un videoproiector, o tablă interactivă, un laptop, o licenţă de operare pentru laptop, o licenţă pachet Office, zece tablete PC. De aceleaşi daruri, binemeritate, au beneficiat şi câştigătorii de la „Matematica digitală”: Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu”, Colegiul Naţional „Elena Cuza”, toate din Craiova, şi Şcoala Gimnazială din Segarcea. „Prin participarea la implementarea curricumului opţional şi a ghidului multimedia interactiv, 250 de elevi implicaţi, cel mai bine clasaţi ca urmare a procesului de evaluare, din totalul grupului-ţintă, au fost premiaţi, fiecare, cu un set de materiale educaţionale. Cele două proiecte s-au bucurat de un real succes şi au atins, indirect, şi alte obiective – formarea sistematică a competenţelor-cheie, evitarea analfabetismului funcţional, dezvoltarea abilităţilor personale, sprijin pentru susţinerea examinărilor naţionale, creşterea tranziţiei către nivelurile superioare de educaţie”, a completat prof.  Irina Petre, de asemenea expert şi, în acelaşi timp, coordonator al proiectului.