Casa Corpului Didactic Dolj – programe pentru profesori

0
1258

Casa Corpului Didactic Dolj are deja prezentat planul pentru acest an, în ceea ce priveşte formarea profesională a cadrelor didactice din teritoriu. „În urma realizării analizei de nevoi, cadrele didactice s-au arătat interesate pentru formarea şi dezvoltarea, în cadrul cursurilor, a competenţelor metodologice, psihosociale, de management al carierei, de comunicare şi relaţionare. Tot prin analiza de nevoi, am identificat problemele cu care se confruntă cadrele didactice debutante în procesul de integrare profesională. Pornind de la aceste rezultate, am realizat o proiecţie reală a curriculei programelor de formare continuă, astfel încât, prin parcurgerea acestora, cadrele didactice să-şi formeze competenţe în vederea optimizării activităţii didactice”, a precizat prof.  Ştefan Vasile, director al CCD Dolj. Astfel, conform acestui plan, instituţia are în derulare peste 100 de programe de formare avizate, iar trei dintre ele au fost acreditate de curând, adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, furnizor de formare fiind CCD Dolj. Este vorba de Credite Profesionale Transferabile (CPT) : „Managementul conflictelor în mediul şcolar”, „Management educaţional” şi „Eficienţa managementului calităţii şi a sistemului de control managerial intern în unităţile de învăţământ preuniversitar”.