Anunţ public S.C. WIN IMPEX S.R.L.

0
551

S.C. WIN IMPEX S.R.L. reprezentata prin SERBANESCU COSTEL anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare emisa de APM Dolj pentru Planul Urbanistic de Zona (P.U.Z.) “privind reglementarea urbanistica in vederea construirii unui imobil cu regim de inaltime S+P+4-5Retrase cu destinatia de locuinte colective si spatii comerciale la parter”, propus a fi amplasat in Craiova, Str. Toamnei, Nr. 16B, Jud. Dolj – planul nu necesita evaluare de mediu si nu se supune procedurii de evaluare adecvate, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Documentatia care a stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare poate fi consultata in zilele de luni-joi intre orele 800 – 1600 si vineri intre orele 800 – 1400 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Str. Petru Rares, Nr.1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj (Fax: 0251419035), e-mail office@apmdj.anpm.ro, in termen de 10  zile calendaristice de la data publicarii in mass-media.