Peste 360 de crescători de ovine din Dolj, în Programul de colectare a lânii

0
429

lana 1 La nivelul judeţului Dolj, prin diligenţele angajaţilor Direcţiei pentru Agricultură, s-a reuşit ca 362 de crescători de ovine să dorească înscrierea în Program, înţelegând beneficiile directe ale acestei scheme de sprijin. Astfel că, în prezent, în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crerscătorilor de ovine şi caprine pentru comercializarea lânii devine operaţional şi la nivelul Doljului. Mai trebuie amintit că, potrivit legii, responsabili din DAJ Dolj şi ai Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” verifică existenţa exploataţiei.

Pentru a intra în posesia banilor, crescătorii trebuie ca, până la 1 iulie 2018, să depună la DAJ Dolj documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinute. Documente justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată.

Să reamintim că, schema de ajutor de minimis are o finanţare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prevăzute pe anul 2018. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual (2018) şi în cele două exerciţii financiare precedente (2016, 2017).