ISJ Dolj: 256 de locuri la clasele de seral și fără frecvență

0
1281

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj  a făcut publicămetodologia privind admiterea în învăţământul liceal „seral” şi la cel cu „frecvenţă redusă”, clasa a IX-a, în anul şcolar 2018 – 2019, pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc vârsta vârsta de 18 ani până la data începerii anului de învăţământ ulterior. Înscrierea elevilor va avea loc la Centrul Special de Înscriere, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, la Camera nr.103, depunerea dosarelor putând fi făcută între 10 și 13 iulie, orele 09.00 – 14.00. Nu trebuie să lipsească, din documente: cererea de înscriere, actele de identitate, adeverinţa cu notele şi media generală obţinută la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clsa a VIII-a/testele naţionale, după caz; foaia matricolă pentru anii de gimnaziu; adeverinţa medicală. „Repartizarea candidaţilor se va face în şedinţă publică, în două etape. Prima dată sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor, cei care au susţinut Evaluarea Naţională şi celelalte examene similare. Apoi, în cea de-a doua etapă, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII, cei care nu au participat la Evaluarea Naţională sau la celelalte examene similare”, a precizat prof.  Nicuşor Cotescu, inspector general adjunct al ISJ Dolj, preşedintele Comisiei judeţene de admitere. Conform planului de şcolarizare pentru 2018/2019, în Dolj sunt prevăzute 252 de poziţii, în clase de 28 de cursanţi. Cele mai multe locuri, cu un total de 56, defalcat pe specializări, sunt la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate  şi la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, ambele din Craiova.