„Învăţământ de calitate pentru viitorul copiilor noştri în judeţul Dolj”

0
339

Ieri, Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie (IDEE) a organizat, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, conferinţa ”Mediul de învăţare, o constantă educaţională, care determină raportări diferite la conceptul de succes didactic”, în cadrul proiectului „Învăţământul de calitate pentru viitorul copiilor noştri în judeţul Dolj”. Manifestarea s-a bucurat de prezenţa unor reprezentanţi de marcă.

Programul a debutat în luna mai a acestui an și va fi finalizat în luna mai a anului 2021, fiind cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional cu Capital Uman, 2014 – 2020. La prezentarea oficială a proiectului, au fost prezenţi Monica Leontina Sună, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Janina Vaşcu, inspector şcolar general adjunct al ISJ Dolj, Megdonia Păunescu, expert în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Boris Singer, manager proiect, preşedinte fondator al IDEE; Camelia Cristea  – expert achiziţii în proiect, vicepreşedinte al IDEE; Ani Drăghici, inspector pentru Proiecte europene în cadrul ISJ Dolj, coordonator din parte parteneriatului. Obiectivul generalal proiectului este promovarea accesului egal la învăţământ, pentru reducerea şi prevenirea părăsirii timpurii a mediului educaţional, promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar şi şcolar şi reducerea segregării între copiii din Dolj. Grupul -ţintă este compus din 200 de copii, cu vârstă preşcolară, care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie a sistemului educaţional, inclusiv cei aparţinând comunităţii rome sau cu provenienţă din mediul rural. În acelaşi grup, se mai află și 600 de tineri cu vârste corespunzătoare învăţământului preuniversitar, din aceleaşi grupuri vulnerabile, din punct de vedere social. De asemenea, în program sunt incluse 260 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal de sprijin din şcoli; 20 de manageri şcolari din Dolj; 30 de părinţi sau tutori ai copiilor cu risc de părăsire timpurie a procesului educaţional.