Directorii şi adjuncţii lor au intrat în evaluare

0
133

dragneaDe la începutul acestei luni, directorii şi adjuncţii acestora au intrat în perioada de evaluare a activităţii depuse în anul şcolar care tocmai s-a încheiat. Metodologia este cea stipulată în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 4990/1998, iar fişele de evaluare a activităţii manageriale şi structura raportului de analiză a activităţii desfăşurate se pot descărca de pe site-un Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, începând cu 28 iunie 2016. „În perioada 1 -18 iulie , directorii vor depune, la registratura ISJ Dolj, un dosar cuprinzând fişa de evaluare proprie, însoţită de raportul de autoevaluare, cel din urmă trebuind să fie detaliat pe indicatorii de performanţă din fişă şi pe analiza activităţii desfăşurate în unitatea respectivă, cu menţionarea şi numelui inspectorului respinsabil de sector. Toate datele vor fi analizate în Consiliul de Administraţie al ISJ Dolj, care va decide asupra calificativelor directorilor, cu definitivare până în ultima zi a lunii august. Evaluarea directorilor adjuncţi se realizează la nivelul fiecărei unităţi şcolare , respectându-se aceeaşi procedură şi aceleaşi termene pe care ISJ Dolj le-a stabilit pentru directori. În urma evaluării, prin adresă scrisă, punctajul şi calificativul adjuncţilor va fi făcut cunoscut inspectorului şcolar pentru management instituţional afiliat unităţii, între 29-30 august ”, a precizat prof.  Alexandru Dragnea, inspector şcolar pentru management instituţional în cadrul ISJ Dolj.

Pentru adjuncţi, cele 100 de puncte se realocă în funcţie de fişa postului elaborată de manager, cu respectarea metodologiei. Pentru „foarte bine” sunt necesare 86-100 de puncte; „bine” – 71-85 p; „satisfăcător” – 61 – 70 p; „nesatisfăcător” – 0-60 p (în acest din urmă caz nici nu mai poate fi vorba de comentarii – n.r.)