Prin intermediul AJOFM Dolj au fost încadrate în muncã 3.704 persoane

0
150
La sfârşitul lunii aprilie,în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj erau înregistraţi 18.905  şomeri (din care 7.713 femei), rata şomajului fiind de 7.11 %. Valoarea acestui indicator a înregistrat o scădere cu 0.91 pp faţă de valoarea înregistrată la finele aceleiaşi luni a anului 2018 şi cu 0.32  pp comparativ cu luna anterioară. Pe de altă parte, în primele patru luni ale anului 2019, ca urmare a implementãrii Programului Judeþean de Ocupare a Forþei de Muncã, prin intermediul AJOFM Dolj au fost încadrate în muncã 3.704 persoane, dintre care 1.539 femei.
Din totalul de 18.905 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Dolj,2.065 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 16.840 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 16.212 şomeri provin din mediul rural şi 2.693 sunt din mediul urban. „Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (51 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (28 %), iar  16 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Şomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 3.2 % din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1.8%”, se precizează într-un comunicat de presă al AJOFM Dolj.
10.637 persoane foarte greu ocupabile
Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 10.637 persoane foarte greu ocupabile, 6.870 greu ocupabile, 865 mediu ocupabile, iar 533 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
     Peste 3.700 persoane angajate în primele patru luni ale anului 2019
În primele patru luni ale anului 2019, ca urmare a implementãrii Programului Judeþean de Ocupare a Forþei de Muncã, prin intermediul AJOFM Dolj au fost încadrate în muncã 3.704 persoane, dintre care 1.539 femei. Din totalul persoanelor ocupate în perioada de referinţă, 1.469au peste 45 de ani, 904au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 803au între 25 şi 35 de ani, iar 528sunt tineri sub 25 de ani . În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.991provin din mediul urban, iar 1.713 persoane sunt din mediul rural. „Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale/postliceale (1.631), urmate de cele cu studiiprimare/gimnaziale (1.035). Numărul celor cu studii profesionale este de 665, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 373”, se precizează într-un alt comunicat de presă al AJOFM Dolj.

Activităţi de profilare a persoanelor înregistrate
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Dolj, în primele patru luni ale anului 2019, 1.700 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel,în primele patru luni ale anului 2019 , numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4.943 persoane.
Servicii gratuite de formare profesionalã
Totodatã, Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj informeazã absolvenþii promoþiei 2019 cã, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aºteptaþi sã se înregistreze în evidenþele instituþiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziþie de AJOFM Dolj în scopul integrãrii acestora pe piaþa forþei de muncã. Precizãm cã înregistrarea ca persoanã aflatã încãutarea unui loc de muncã este o etapã prealabilã şi obligatorie în vederea obţinerii facilitãţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã. Astfel, absolvenþii instituţiilor de învãţãmânt care se înregistreazã în evidenþele agenþiilor pentru ocuparea forţei de muncã în raza cãrora îşi au domiciliul, ca persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã beneficiazã de servicii de informare ºi consiliere profesionalã, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesionalã, precum şi de facilitãţi financiare”, se precizeazã în comunicatul AJOFM Dolj.
O diplomã sau un certificat de studii
Prin absolvent al unei instituþii de învãþãmânt se înþelege persoana care a obþinut o diplomã sau un certificat de studii, în condiþiile legii, în una dintre instituþiile de învãþãmânt gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiþiile legii.În cazul absolvenþilor de liceu, indiferent dacã a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 01 iunie 2019, potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educaþiei Naţionale conform cãruia „cursurile claselor terminale din învãþãmântul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”. Elevii care nu au situaþia şcolarã încheiatã la toate materiile, se pot înregistra în evidenţele agenţiei în termen de 60 de zile de la data promovãrii examenului de corigenţã, data înscrisã în adeverinþa eliberatã de instituþia de învãþãmânt”, se mai spune în comunicatul respectiv.