S-a configurat anul şcolar 2015-2016

0
79

Pentru anul şcolar 2015/2016, planul de şcolarizare prevede, conform situaţiei aprobate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, 81 de clase, cu un total de 2.268 de elevi, pe Filiera Teoretică, 13 clase  (364 de cursanţi), la „vocaţional” – este vorba de forma de învăţământ „de zi”, iar la forma „frecvenţă redusă” sunt prevăzute 4 clase cu 112 de elevi. În ceea ce priveşte învăţământul special, au fost aprobate o clasă de „teoretic”, cu 12 elevi. La acestea, se adaugă locurile destinate învăţământului tehnologic şi profesional: 71 de clase (1988 de elevi), la „zi”, 8 clase (223 cursanţi) la „seral” – învăţământ liceal tehnologic; 48 de clase (1344 de elevi) – învăţământ profesional cu durata de 3 ani, 3 clase (84 de şcolarizaţi) – stagii de practică. De asemenea, tot pe „Filiera Tehnologică şi Profesională”, dar la învăţământul „special”, s-au prevăzut două calse, cu 24 de elevi, la „profesional” de 3 ani, şi două clase (24 de cursanţi) la „stagii de practică”.