Calendarul romilor – zile cu semnificaţii aparte pentru o etnie (I)

0
224

Pentru etnia romă din România, zilele îşi deapănă cursul lor firesc, iar firul vieţii se ţese între mister şi cotidian. La nivel naţional, există statuat un calendar al romilor, cu sărbători şi comemorări statuate prin legi, hotărâri de guvern, ordonanţe şi mai ales scrise cu sângele strămoşilor. De la simbolistică la legiferare, iată cum se prezintă calendarul romilor, sursa fiind pagina oficială a Partidei Romilor PRO EUROPA: http://www.partidaromilor.ro/calendarul-romilor/

romi 21 ianuarie – Sf. Vasile, obiceiurile legate de “Vasilca”. Colindatul “cu Vasilca” este întâlnit în ajunul şi în prima zi a anului nou în mediul sătesc, practicat, deopotrivă, de romi şi de alte etnii din Balcani (români, bulgari).

27 ianuarie – Ziua Internaţională pentru Comemorarea Memoriei Victimelor Holocaustului (ONU) – International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust (UN).

20 februarie 1856 – Încheierea Dezrobirii Romilor. După ce, anterior, la 10 / 22 decembrie 1855, Divanul Obştesc din Moldova votase “Legiurea pentru desfiinţarea sclaviei, regularea despăgubirei şi trecerea emancipaţilor la dare”, la data de 8 / 20 februarie 1856, a fost promulgată şi în Ţara Românească – de către domnitorul Barbu Dimitrie Ştirbei – „Legiuirea pentru emanciparea tuturor ţiganilor din Principatul românesc”, marcând ultimul act normativ privind dezrobirea romilor în Principate.

21 februarie – Ziua Internaţională a Limbii Materne (UNESCO) – International Mother Language Day (UNESCO).

7 martie – Ziua Părintelui Rom. Ziua când părinţii romi, cooptaţi în diferitele programe educative ale şcolii – “şcoala mamelor”, “şcoala tinerilor taţi”, “şcoala bunicilor” – se reunesc pentru consultări cu profesorii privind educaţia copiilor romi.

8 martie – Ziua Internaţională a Femeii (International Women’s Day).

romi17 martie   – Ziua Mediatorului Şcolar Rom. Marchează elaborarea primei fişe de post a mediatorului şcolar rom, de către inspectorii pentru şcolarizarea romilor, participanţi la cel de-al doilea seminar de lucru al acestora, desfăşurat la Tulcea, între 15-17 martie 2000, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale

18 martie – Ziua Scriitorului Rom – Ziua când Ion Budai-Deleanu semnează şi trimite Epistolie închinătoare către Mitru Perea [Petru Maior], vestit cântăreţ, din care reiese că Ion Budai Deleanu şi Petru Maior erau romi.

21 Martie – Ziua Internaţională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (International Day for the Elimination of Racial Discrimination).

8 aprilie – Ziua Internaţionala a Romilor. Cu prilejul primului Congres al romilor, desfăşurat la 8 aprilie, lângă Londra, au fost adoptate cântecul Gelem, gelem – ca imn al romilor de pretutindeni – şi steagul romilor (dreptunghiular, cu jumătatea superioară albastră, cea inferioară verde, iar în centru cu o roată de culoare roşie, în realitate, „chakra = roata universului”, care are, în fapt, 16 spiţe). În România, se marchează ziua de 8 aprilie cu începere din anul 2006, ca “Sărbătoare a etniei romilor din România”, adoptată de Parlamentul României, la iniţiativa deputatului romilor, preşedintele asociaţiei Partida Romilor, Nicolae Păun, prin Legea nr. 66 / 22 martie 2006.

16 aprilie  – Ziua Actorului Rom. Marchează ziua de naştere a actorului Charles Chaplin (n. la 16 aprilie 1889, decedat la 25 decembrie 1977). Acesta şi-a mărturisit identitatea romă cu 13 ani înainte de moarte (v. „Povestea vieţii mele” / „My autobiography” – 1964): „Bunica era pe jumătate ţigancă”.

20 aprilie – Ziua Nesegregării şi Nediscriminării în Învăţământ. Marchează ziua când a fost emisă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la cererea şi cu participarea organizaţiilor rome, Notificarea nr. 29323 / 20.04. 2004 privind interzicerea segregărilor copiilor în învăţământ. În context, pe lângă întâlnirile din şcoli, cu scopul analizării / conştientizării actelor de discriminare şi de segregare, se organizează concursuri ale elevilor cu echipaje multietnice pe tematica lucrării pentru copii “Katitzi” scrisă de scriitoarea romă Katarina Taikon din Suedia (n. la 29 iulie 1932 şi decedată în 30 decembrie 1995).

romi (1)24 aprilie  – Ziua domnitorului rom Răzvan Vodă (care a domnit începând din 24 aprilie / 4 mai 1595, până în 3 / 13 decembrie 1595). Proclamarea ca domn al Moldovei a lui Ştefan Răzvan s-a făcut în această zi, el conducând Moldova până la data de 13 decembrie 1595, fiind, de fapt, singurul domn de origine romă al unei ţări române.

25 aprilie – Ziua Holocaustului. Marchează lichidarea de către nazişti, în timpul ultimului război mondial, a şase milioane de evrei, peste 500.000 romi, cât şi a altor victime (pe criterii de diversitate fizică, sexuală, religioasă, ideologică etc.).

25 aprilie – Ziua Strategiei. Ziua Legislaţiei Naţionale privind Romii din România. La 25 aprilie 2001, s-a emis H.G. nr. 430 / 2001 privind îmbunătăţirea situaţiei romilor, act normativ reactualizat prin H. G. 522 / aprilie 2006.

28 aprilie – Ziua Cărţii Rome în România. Marchează tipărirea, în anul 1878, a primei culegeri bilingve de folclor rom, elaborată de Barbu Constantinescu, iar după Revoluţie – publicarea, la data de 28 aprilie 1992, de către Gheorghe Sarău, a primului dicţionar rom apărut în România.

24 – 25 mai  – Sfânta Sara. Marchează zilele de pelerinaj ale romilor vest-europeni la Biserica din Les Saintes Maries de la Mer [Sfintele Marii ale Mării / venite pe Mare], din sudul Franţei, unde, la subsolul bisericii, se află statuia Sfintei Sara, protectoarea religioasă a romilor. După răstignirea lui Iisus, cele trei Sfinte Marii, împreună cu sluga lor, Sf. Sara, au fost puse într-o ambarcaţiune şi lăsate în voia soartei pe mare, fără apă şi merinde, apa scoţându-le pe uscat, în sudul Franţei. Sfânta Sara a fost pictată, în anul 2001, în Biserica “Sf. Paraschiva”, din localitatea teleormăneană Segarcea Vale, de către pictorul Ion Alexe.

31 mai  – Ziua Deportării Romilor în Transnistria. Inspectoratul General al Jandarmeriei transmite adresa nr. 34.647/30 mai 1942 Inspectoratelor de Jandarmi din Bucureşti, Chişinău şi Transnistria, conţinând ultimele indicaţii privind preluarea “ţiganilor nomazi” şi evacuarea lor în Transnistria. A doua zi, I.G.J., în scrisoarea nr. 34.647/31 mai 1942, raportează Ministerului Afacerilor Interne că “Inspectoratul General al Jandarmeriei a transmis tuturor formaţiunilor sale din subordine ordinele necesare pentru executarea operaţiilor de evacuare a ţiganilor nomazi de pe întreg cuprinsul ţării în Transnistria”.

1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului.

16 iunie – Ziua Limbii Romani.