Un an dedicat învăţământului profesional şi tehnic

0
376

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Invăţământului Profesional şi Tehnic vor derula programul naţional „2017 – anul învăţământului profesional şi tehnic în România”.

elevi practicaMiza esenţială a campaniei este schimbarea percepţiei în legătură cu acest traseu de educaţie de educaţie şi formare profesională, deoarece aceste forme de învăţământ, în forma lor iniţială, au un rol primordial pentru dobândirea de abilităţi, cunoştinţe şi aptitudini necesare integrării pe o piaţă a muncii dinamică şi competitivă. De asemenea, se urmăreşte atragerea unui număr semnificativ de elevi şi companii în învăţământul profesional şi tehnic, prin evenimente de diseminare a beneficiilor pe care părţile implicate le pot obţine. Programul vizează atât specialiştii din domeniul educaţiei şi formării profesionale iniţiale (inspectori şcolari, cadre didactice din unităţile cu specific), cât şi pe elevii din clasa a VIII-a şi părinţii acestora, la care se adaugă reprezentanţii structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic, precum şi operatorii economici. Pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv a celui dual, va fi organizată, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial, „Săptămâna meseriilor”. Cu acest prilej, elevii ultimei clase gimnaziale şi părinţii acestora vor putea obţine informaţii utile şi relevante despre modul de organizare şi funcţionare a „dualului”, condiţiile de acces la „profesional şi tehnic” sau beneficiile formării iniţiale. Activităţile prevăuite presupun şi organizarea de informări publice referitoare la învăţământul dual, la modul de organizare şi funcţionare al acestuia, la etapele constituirii formaţiunilor de studiu, la calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii. Proiectul va fi realizat şi prin implicarea inspectoratelor şcolare judeţene, a Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, unităţi şcolare, agenţi economici.