Gradaţii de merit, pentru cadrele didactice implicate îm diminuarea abandonului şcolar

0
425

La sfărşitul anului trecut, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a emis , prin semnătura deţinătorului portofoliului, procedurile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar destat, valabile în sesiunea 2017. Este un act mormativ care recunoaşte eforturile cadrelor didactice în materie de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi în proiectele de promovare a incluziunii şcolare.

profesoriPrincipala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii alocate participării şi punctajului cadrelor didactice, care înregistrează performanţe notabile în activităţi de prevenire şi combatere a abandanolui şcolar, respectiv în managementul de proiecte integrative, care să genereze consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune. Metodologia este extrem de amplă şi stipulează, în mod explicit, că la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă (indiferent de perioadă), cu o vechime de cel puţin patru ani, care, în perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2016, a avut performanţe deosebite în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare, care au condus la consolidarea culturii şcolare incluzive . Pemtru a obţine gradaţia de merit sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanţe deosebite în inovarea didactică / managerială (10 p), activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 p) şi contribuţia la dezvoltarea instituţională (5 p). Gradaţia de merit se atribuie începând cu 1 septembrie 2017, iar personalul didactic din învăţământ, care beneficiază de aceasta, până la 31 august 2017, poate participa la un nou concurs. Numărul maxim de gradaţii, care pot fi acordate, reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv acelaşi procent amintit, din cuantumul posturilor de predare, conducere, îndrumare şi control existente la mivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean. Potrivit normativelor legale, punctajul gradaţiei se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază , pentru fiecare beneficiar în parte.

Idee bună, dar cu multe necunoscute

În sine, ideea nu este rea, dar naşte , deja, controverse, mai ales pe pagina de face-book a ministrului MENCS, Mircea Dumitru, unde comentariile sunt şi pro şi contra. Mai mult, nici principalele sindicate din învăţământul preuniversitar – Fedferaţia Sindicatelor Libere din Îmvăţământ şi Federaţia „Spiru Haret”, nu sunt deplin de acotd cu noile prevederi. „Sigur, ideea în sine este foarte bună, dar mai importantă ar fi selectarea cadrelor cele mai valoroase, care pot obţine aceste gradaţii. Este nevoie de un foarte bun proces de triere a celor care au dreptul la aceste, dealtfel binemeritate, gradaţii”, a precizat  Constantin Rada, preşedintele Filialei Dolj a FSLI. De asemenea,  Constantin Lungulescu, conducătorul structurii doljene de la Federaţia „Spiru Haret”, a menţionat : „Este o măsură destul de controversată. Se poate vorbi şi de subiectivism, dacă vedem că listele sunt finalizate la nivel de unitate de învăţământ. Ideea este foarte bună, dar cred că trebuie măsuri foarte stricte de aplicare pentru beneficiari”.