Începând cu 2017 / Dispare Registrul Operatorilor Intracomunitari

0
1693

Anul 2017 va aduce  o serie de schimbari majore în fiscalitatea românească. Codul Fiscal, cel de procedură fiscală, modul de funcţionare al PFA-urilor au fost revizuite  consistent. De exemplu, mai multe declaraţii obligatorii până acum nu vor mai fi depuse la Fisc, ori vor fi amânate câţiva ani. De asemenea, dispare Registrul Operatorilor Intracomunitari, apar sau se extind unele facilităţi pentru investitori: stock option plan, profit reinvestit, cheltuieli deductibile. Aceste măsuri reduc povara administrativă pentru companii şi introduc câteva măsuri de stimulare a investiţiilor, motivării angajaţilor, dezvoltării pregătirii profesionale. 

finante (1)Scutirea de impozit a profitului investit se va aplica şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, fără achiziţia dreptului de proprietate asupra softului respectiv, achiziţia de patente, de drepturi de proprietate intelectuală asupra designului şi a altor inovaţii legate de acel program informatic. Practic, se va aplica si pentru licenţele achiziţionate, nu doar pentru programele informatice. Acum scutirea de impozit poate fi aplicată pentru echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casa, de control şi de facturare, precum şi în programe informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice. Măsura ar trebui să stimuleze un proces mai rapid de implementare a tehnologiilor informatice.

Microîntreprinderile şi opţiunea pentru impozit pe profit

         Se va reduce limita capitalului social de la 25.000 euro la 45.000 lei (10.000 euro), pentru care microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit. Microîntreprinderile care au capital social de 25.000 euro şi au optat pentru plata impozitui pe profit isi mentin statutul de plătitor de impozit pe profit şi după intrarea în vigoare a acestor prevederi, chiar dacă nivelul capitalului se reduce până la noua limită de 45.000 lei. Vor putea opta pentru impozitul pe profit şi microîntreprinderile existente, care au, sau îşi majorează capitalul social până la noua limită de 45.000 lei, similar persoanelor juridice române nou înfiinţate.

Noi tipuri de venituri neimpozabile

        Bursele, premiile şi alte drepturi sub forma de cazare, masă, transport, echipamente de lucru / protecţie şi altele asemenea, primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic, vor fi venituri neimpozabile. Plătitorii de venituri cu reţinere la sursa din salarii, drepturi de proprietate intelectuală, pensii, arendare, asocierea unei persoane fizice cu o persoană juridical, nu vor mai depune în anul următor formularul 205 pentru aceste categorii de venituri. Remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri va fi exceptată de la plată contribuţiilor sociale obligatorii. Cheltuielile cu pregatirea teoretica si/sau practica a elevilor in cadrul invatamantului profesional si tehnic vor fi deductibile integral, atat la calculul impozitului pe profit, cat si al venitului net anual supus impozitului pe venit. Scopul este dezvoltarea sistemului de invatamant profesional si tehnic.

Dispare ROI, se suspenda 3 declaratii

finante 2TVA pentru bunurile de capital se va ajusta anual, în cadrul perioadei de ajustare, pentru 1/5 sau 1/20 din taxa aferentă achiziţiei, fabricării, construcţiei bunurilor respective. Măsura a fost propusă de Minister ca urmare a deschiderii unei proceduri de înfringement de către Comisia Europeană, deoarece ajustarea se face acum pentru întreaga durată rămasă din perioada de ajustare. Se vor abroga toate prevederile referitoare la Registrul Operatorilor Intracomunitari, codul de TVA al tuturor persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA fiind valid, în mod implicit, în VIES. Depunerea declaraţiilor informative (cod 392A, 392B şi 393) se va suspenda până la 31 decembrie 2019

Introducerea unui regim special al TVA pentru agricultori

       Agricultorul reprezintă persoana fizică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, cu sediul activităţii economice în România, care realizează activităţile agricole  şi care nu realizează alte activităţi economice sau realizează şi alte activităţi   economice a căror cifra de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire.  Activităţile de producţie agricolă sunt activităţile de producţie aproduselor agricole, inclusiv activităţile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale, iar serviciile agricole reprezintă serviciile prevăzute în norme, prestate de un agricultor care utilizează munca manuală proprie şi/sau echipamentele specifice.  Compensaţia în cota forfetară reprezintă suma rezultată prin   aplicarea procentului de compensare în cota forfetară asupra preţului / tarifului, exclusiv taxa, aferent livrărilor de produse agricole şi prestarilor de servicii agricole, efectuate de un agricultor. Procentul de compensare în cota forfetară este 1% pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 şi 8% începând cu anul 2019.

Beneficiarii au dreptul de deducere a TVA

finanteMăsuri mai putin dure cu privire la deducerea TVA când persoana impozabilă are codul de TVA anulat din oficiu de către autoritatea fiscal.
Persoana impozabilă îşi exercita   dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea în primul decont de taxa depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar daca factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile. Pe de altă parte, beneficiarii au dreptul de deducere a TVA după reînregistrarea în scopuri de TVA a furnizorului ce anterior a avut codul de TVA invalid.