“FOC DE ARTIFICII”, acţiune a poliţiştilor doljeni, parte dintr-un program naţional

0
372
În perioada 26 noiembrie 2021 – 09 ianuarie 2022, poliţiştii doljeni desfăşoară activităţi pentru verificare a legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice, de către persoanele fizice şi juridice, în cadrul acţiunii organizate la nivel naţional ,,FOC DE ARTIFICII”.
Scopul acţiunii este acela al creşterii siguranţei cetăţeanului prin activităţile de prevenire a producerii unor evenimente negative cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri), dar şi prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul articolelor pirotehnice.
Pentru conștientizarea de către populație a riscurilor la care se expune prin folosirea articolelor pirotehnice ilegale și consecințele nerespectării prevederilor în domeniu, poliţiştii doljeni reamintesc:
Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1 (de exemplu: steluțe; lumânari scânteietoare; jerbe cu scântei; minifacle; minisori; inele de foc; sateliți) pot fi puse la dispoziția publicului cu vârsta peste 16 ani, iar cele din categoriile articolelor pirotehnice 2, 3 și 4, precum și a celor din categoriile articolelor pirotehnice de scenă ( T2) și P2 sunt interzise în ceea ce privește deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg.
Articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 și alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.
SE INTERZICE folosirea articolelor pirotehnice în următoarele condiții:
Între orele 24.00 – 06.00, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;
La o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;
La o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;
La o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
În locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;
Pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;
La o distanță mai mică de 500 m de păduri.
Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept;
Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoanele care nu au împlinit varsta de 18 ani;
Comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate de către pirotehnicieni.
Contravenții
Contravențiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată cu moficările ulterioare.
Sancțiunile contravenționale cu amendă pot fi aplicate și persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.