Echivalare pentru copiii care au studiat în străinătate

0
97

Copiii care au studiat în străinătate, în învăţământul preuniversitar, dar care doresc să se întoarcă în ţară, o pot face, bineînţeles cu acordul părinţilor sau tutorilor legali, iar echivalarea studiilor poate fi făcută, în conformitate cu legislaţia actuală. Stă, acum, la latitudinea Inspectoratelor Şcolare Judeţene să pună la punct un plan de acţiune pentru intrarea în legalitate din acest punct de vedere.

În data de 21 septembrie 2015, a apărut Ordinul nr.5268 al ministrului Educaţiei şi Cecrcetării Ştiinţifice, prin care se aproba metodologia privind echivalarea , de către Inspectoratele Şcolare Judeţene, a perioadelor de studii efectuate în străinătate. Cei care solicită înscrierea într-o unitate şcolară trebuie să facă divada studiilor efectuate în ţara din care vin, iar, pentru aceasta, părintele sau tutorele legal întocmeşte un dosar necesar echivalării, cu un conţinut amplu: o cerere în acest sens; foaia matricolă, în original, pentru clasele efectuate în România, acolo unde este cazul; aceleaşi acte, dar în copie, eliberate de instituţiile de învăţămât din străinătate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele sau notele obţinute, cu traducerile  autorizate şi documentul de identificare valabil.

ISJ DOLJ vrea un plan de acţiune

Dosarul respectiv se depune la unitatea şcolară inde se doreşte ca elevul să-şi desăvârşească studiile, iar entitatea respectivă va transmite, către Inspectoratele Şcilare Judeţene, dicumentele respective. Elevul audient participă la cursuri, iar, după echivalare, se va elibera un atestat, în 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea la Inspectoratele Şcolare Judeţene, iar, dacă nu este complet dosarul, echivalarea poate fi făcută, după aceeaşi perioadă, de la definitivarea actelor şi nu se percep taxe. „În acest moment, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj este în plină realizare a procedurilor interne, astfel încât Comisia de Evaluare să se poată întruni o dată pe lună, cu timp de lucru de cinci zile. De aminitit că diplomele de Bacalaureat, de absolvire a unor Şcoli Post-Liceale sau Profesionale, din străinătate, vor fi evaluate, ca şi până acum, de către MECS şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor ”, a declarat prof. Janina Vaşcu, inspector general adjunct al ISJ Dolj.