SC INDALETRAC SRL ar putea să rămână fără 1.144.195 lei – Cum poate fi falimentată o afacere de succes

0
573

În 1996, câţiva prieteni s-au hotărât să îşi deschidă o societate pe acţiuni care să producă echipamente electronice puternice. O bună perioadă de timp lucrurile au mers peste aşteptările lor, asta şi pentru că nu aveau concurenţă pe piaţa din România. Până în anul 2009, afacerea celor de la SC INDAELTRAC SRL din Craiova a fost una de succes. Numai că la un momend dat, unul dintre acţionari, Gheorghe Hurezeanu, director general, a decis să plece din societate şi a cerut să îi fie plătite toate drepturile băneşti care i se cuveneau. De aici şi până când Gheorghe Hurezeanu a înregistrat la OSIM un produs al SC INDAELTRAC SRL a fost doar un pas. În acest moment societate este în pragul falimentului şi numai o minune o mai poate salva.

SC INDAELTRAC S.R.L. este producător de echipamente electronice de putere, destinate următoarelor domenii: tracţiune electrică – convertizoare statice pentru alimentarea serviciilor auxiliare (troleibuz, tramvai, metrou); echipamente de tracţiune (în curent continuu şi curent alternativ) pentru tramvai, troleibuz, metrou,  industria extractivă – convertizoare de frecvenţă cu puterea de 22 kW o 250 kW; convertizoare statice rotorice pentru pornirea motoarelor asincrone cu rotor bobinat cu puteri de 100 kW o 1000 kW., industria energetică – redresoare pentru încărcarea bateriilor de acumulatori şi alimentarea consumatorilor de curent continuu. De asemenea, societatea este partener în contracte de cercetare cu Univesitatea din Craiova, ICMET Craiova, IPA desfăşurând activitate de materializare a rezultatelor proiectelor în produse funcţionale noi care înglobează tehnologie de ultima generaţie. Din 1996 şi până în prezent SC INDAELTRAC SRL şi-a creat un nume în domeniu, ajungând să aibă contracte şi în străinătate.

A plecat din societate fiindcă a fost schimbat din funcţia de director general

Neînţelegerile dintre asociaţii de la SC INDAELTRAC SRL au început prin anul 2000, şi au luat amploare în 2008. La un moment dat Gheorghe Hurezeanu directorul societăţii le-a propus acţionarilor să transforme firma din SA în SRL, lucru care s-a şi întâmplat. Unii dintre acţionarii nu au fost de acord cu această transformare şi s-au retras din funcţiile pe care le aveau în societate, rămânând simpli acţionari. După un timp, acţionarii care au fost alături de Gheorghe Hurezeanu când a decis să treacă de la SA la SRL, au ajuns la concluzia că managementul acestuia ca director general este unul defectuos şi l-au schimbat din funcţie. La data de 4 martie 2009, Gheorghe Hurezeanu a depus la Tribunalul Dolj o cerere de retragere din  SC INDAELTRAC SRL, cerându-şi drepturile cuvenite (contravaloarea părţilor sociale). Tribunalul Dolj a admis cererea de retragere a intimatului Gheorghe Hurezeanu din SC INDALETRAC SRL, obligând societatea la plata către acesta a sumei de 1.144.195 lei.

A trecut la executarea silită sentinţa nefiind definitivă şi irevocabilă

După sentinţa Tribunalului Dolj, care nu era definitivă şi irevocabilă, şi fără să trasmită către debitor o somaţie care să cuprindă menţiunile indicate,  Gheorghe Hurezeanu a trecut la executarea silită. Ori, conform legii, numai dacă debitorul nu-şi execută de bună-voie obligaţia în termenul prevăzut în somaţie, se poate trece la executarea propriu-zisă. Potrivit art. 496 C.pr.civ., executorul se va deplasa la imobil şi va încheia procesul-verbal de situaţie, iar după aceasta, potrivit art. 497 C.pr.civ., va emite o nouă somaţie prin care debitorul va fi înştiinţat că în caz de neplată, va trece la vanzarea imobilului. SC INDALETRAC SRL a contestat sentinţa nr. 2837/07.12.2010 ca ne fiind susceptibilă de pus în executare silită. „Prin sentinţă a fost admisă cererea de retragere a intimatului Hurezeanu Gheorghe din SC INDALETRAC SRL, subscrisa fiind obligată la plata către acesta a sumei de 1.144.195 lei reprezentând drepturile cuvenite acestuia ca urmare a retragerii (“contravaloarea părţilor sociale”). Sentinţa nu este definitivă şi irevocabilă, împotriva acesteia promovând apel înregistrat la Tribunalul Dolj (cu prim termen de judecată la 14.04.2011). Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 referitoare la excludere/retragere (art. 222-226), hotărârea îşi produce efecte de la momentul rămânerii irevocabile – data până la care este evident că  nu se poate şti dacă reclamantul pârât mai este sau nu asociat (tot de la aceeaşi dată şi în baza hotărârii irevocabile se fac şi menţiunile corespunzătoare la registrul comertului). Or, atât timp cât doar de la momentul rămânerii irevocabile a sentinţei de retragere intimatul Gheorghe Hurezeanu. pierde calitatea de asociat, rezultă că şi drepturile sale reprezentând, conform sentinţei, contravaloarea părţilor sociale, se nasc tot de la acest moment. Altfel, admiţând teza contrară, ar reieşi că acesta este în continuare asociat, dar trebuie să i se plătească drepturile cuvenite ca urmare a retragerii – teză ce nu poate fi admisă. Din acestă perspectivă, sentinţa nu este susceptibilă de executare silită. Pe cale de consecinţă, contestaţia noastră formulată împotriva executării înseşi este întemeiată”, se arată în contestaţia celor de la S.C. INDALETRAC SRL.

A brevetat un produs al  SC INDAELTRAC SRL şi a cesionat drepturile de invenţie

La data de 17 iunie a.c, SNLO a organizat o licitaţie publică pentru achiziţionarea de “Echipament cu convertor static pentru pornirea motoarelor asincronice cu rotor bobinat”. SC INDAELTRAC SRL a participat la această licitaţie fiind un partener vechi al celor de la SNLO, încă din 1997. Pe lângă aceştia s-a mai prezentat şi o altă firmă, SC ROMDATA SRL,  care a depus la dosarul de licitaţie brevetul de invenţie şi contractul de licenţă (prin care s-au cesionat drepturile din invenţie) nr. 122/15.06.2011 încheiat cu Hurezeanu Gheorghe. Mai exact, la data de 17.03.2009 Gheorghe Hurezeanu a depus la OSIM o cerere de brevet pentru produsul “Echipament cu convertor static pentru pornirea motoarelor asincronice cu rotor bobinat”. La data de 30.03.2011 OSIM a eliberat  brevetul de invenţie seria RO 125064 B1 lui Gheorghe Hurezeanu şi lui Constantin  Brânduşa.

SC INDAELTRAC SRL livra încă din anul 1997 echipamente CSR

SC INDAELTRAC SRL a cerut celor de la OSIM revocarea brevetului deoarece nu respectă condiţiile impuse de art. 7 din Legea 64/1991: “(1) Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială”. Ori SC INDAELTRAC SRL livra încă din anul 1997 echipamentele CSR, iar acestea erau însoţite de cărţile tehnice ce conţineau descrierea componentelor şi schemele, care astfel au devenit cunoscute terţelor persoane, fiind făcute, cu alte cuvinte, publice, motiv pentru care nici nu au putut breveta această invenţi. Drept mărturie că produsul celor de la SC INDAELTRAC SRL era cunoscut stau mai multe contracte semnate chiar de Gheorghe Hurezeanu: contractul de furnizare de produse nr. 67 din 29.03.2005 încheiat cu SC Complexul Energetic Craiova; contractul de furnizare de produse nr. 199/P din 16.08.2004 încheiat cu Societatea Naţională a Lignitului SA Tg-Jiu; contract de prestare de servicii nr. 09J-S din 27.01.2004  încheiat cu Exploatarea Minieră de Cariere Jilţ; contract de prestare de servicii nr. 107J-S din 04.11.2003  încheiat cu Exploatarea Minieră de Cariere Jilţ; contract de prestare de servicii nr. 2 din 31.07.2002  încheiat cu CNL Oltenia SA Tg-Jiu; contractul de furnizare de produse nr. 851 din 25.06.2002 încheiat cu Compania Naţională a Lignitului Olteania SA Tg-Jiu.

Plângere penală împotriva lui Gheorghe Hurezean pentru concurenţă neloială

Mai mult decât atât, printre echipamentele electronice ale SC INDAELTRAC SRL se regăseşte produsul intitulat: “Convertizor static pentru reglarea curentului rotoric, utilizat la pornirea şi reglarea turaţiei motoarelor asincrone cu rotorul bobinat”. În 22.07.2009 a fost eliberat de către OSIM pentru SC INDAELTRAC SRL certificatul de înregistrare a mărcii nr. R31023 pentru marca CSR, aceasta referindu-se la clasele de produse/servicii 07: “Echipamente electronice de putere pentru acţionări industriale şi tracţiune electrică: convertizor static pentru reglarea curentului rotoric, utilizat la pornirea şi reglarea turaţiei motoarelor asincrone cu rotorul bobinat”. Pe lângă cererea de revocare a brevetului de invenţie, SC INDAELTRAC SRL a depus şi plângere penală împotriva lui Gheorghe Hurezean pentru infracţiunea prevăzută de art. al Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. Foştii colegi îl acuză pe Gheorghe Hurezeanu că a avut o activitate de concurenţă neloială împotriva SC INDAELTRAC SRL, prin aceea că în calitatea sa de asociat şi, iniţial de administrator, pe baza informaţiilor obţinute din cadrul societăţii, a obţinut, fără drept, brevetarea unei presupuse invenţii pe care ulterior a cesionat-o către o firmă concurentă, toate acestea făcându-se în frauda lor şi pentru beneficiu lui. Cum se va termina această poveste rămâne de văzut, pentru că în zilele următoare se va judeca recursul.