7.11% rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna aprilie 2019

0
114

La sfârșitul lunii aprilie,în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj erau înregistrați 18.905  șomeri (din care 7.713 femei), rata șomajului fiind de 7.11 %. Valoarea acestui indicator a înregistrat o scădere cu 0.91 pp față de valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018 şi cu 0.32  pp comparativ cu luna anterioară. Din totalul de 18.905 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,2.065 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 16.840 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 16.212 șomeri provin din mediul rural și 2.693 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 18.905
< 25 ani 1.465
între 25-29 1.050
între 30-39 3.386
între 40-49 5.702
între 50-55 3.539
peste 55 ani 3.763

Șomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (51 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (28 %), iar  16 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 3.2 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1.8%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 10.637 persoane foarte greu ocupabile, 6.870 greu ocupabile,865 mediu ocupabile, iar 533 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.