În sectorul ovine sau caprine / S-a efectuat plata aferentă fermierilor doljeni

0
72

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a efectuat zilele trecute plata aferentă Ajutorului naţional tranzitoriu (ANT) – schema cuplată de producţie în sectorul ovine sau caprine pentru anul de cerere 2014, în sumă totală autorizată la plată  de 275.617.976,40 lei pentru un număr de 57.954 fermieri.  Mai exact, ovine – 241.377.420,96 lei pentru un număr de 8.596.062 capete eligibile iar caprine – 34.240.555,44 lei  pentru un număr de 1.219.393 capete eligibile. Cuantumul calculat pentru ovine sau caprine este de 28,08 lei / cap de animal. Schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine se acordă producătorilor agricoli care au număr minimum 50 de capete de femele ovine sau 25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei. Şi deţine registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină.