Se recrutează personal medical pentru desfășurarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19

0
508

Primăria Municipiului Craiova aduce la cunoștința opiniei publice că Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Unirii nr. 45, recrutează personal medical (medici, asistenți medicali, registratori) pentru desfășurarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19 din centrele de vaccinare deschise în Municipiul Craiova, în conformitate cu prevederile  O.A.P. 73/2021 (publicat în Monitorul Oficial cu nr. 103/01.02.2021).

Persoanele interesate pot depune la registratura instituției un dosar cu următoarele documente (originale şi copii), până la data de 4 februarie 2021, ora 16.00:

  • BI /CI
  • diplomă de licență sau studii (diplomă de bacalaureat, studii postliceale sanitare)
  • certificat membru CMR / certificat de membru OAMGMAMR
  • aviz de membru vizat pentru anul 2021 și asigurare malpraxis
  • adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată din care să rezulte că este apt de muncă
  • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale
  • cunoștințe operare PC (pentru registratori medicali).