Premii pentru cercetarea ştiinţifică la Universitatea din Craiova

0
55

Joi, 1 noiembrie 2018, Universitatea din Craiova i-a premiat pe cei mai merituoşi cercetători dintre cei mai merituoşi. Au fost premiate cercetări din domeniile: matematică și științe ale naturii, științe inginerești, științe sociale, științe umaniste și arte, științele sportului și educației fizice. Au fost acordate şi şase premii premii speciale pentru domeniul inovare şi cercetare aplicativă.

În anul 2017, atragerea de finanțare suplimentară a fost un obiectiv strategic al Universităţii din Craiova pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare. Cadrele didactice şi cercetătorii de la Universitatea din Craiova au continuat derularea a 27 de proiecte câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale, câştigate în anii anteriori, dar au dezvoltat şi 16 proiecte câştigate în competiţii naţionale (6 de tip PNCDI III – Proiecte Experimentale Demonstrative (PED), un proiect de cercetare complexă exploratorie, patru proiecte de tip ROSA STAR, patru proiecte de tip Cecuri de inovare) și patru câştigate în competiţii internaţionale (de tip H2020, COSME, Program Brâncuși, Euratom).

În 2017, au fost încheiate 60 de contracte de cercetare cu agenți economici, din care 77% reprezintă activitatea contractuală de la SCDA Caracal. Volumul total al finanţării obţinute în anul 2017 din activităţi de cercetare este de 8.167.154 lei, din care fonduri atrase prin contracte de cercetare: 74,77%, activitatea de cercetare la SCDA Caracal: 17,82%, activitatea de cercetare la SCDA Vîlcea: 7,41%.