Locurile de muncă, pe agenda prefectului de Dolj

1
135

La finele săptămânii trecute, din iniţiativa Prefectului judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan, la Palatul Administrativ a avut loc şedinţa de lucru referitoare la semnarea protocoalelor de colaborare privind Schema de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate” instituită prin proiectul “Locuri de muncă pentru TINERI în Bucureşti şi regiunea Sud Vest”.

La această întâlnire au participat alături de prefectul şi subprefectul judeţului Dolj reprezentanţii Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

După semnarea acestor protocoale între Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi toate instituţiile antemenționate vor fi deblocate fondurile pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia în cuantum de 5 milioane de euro.

„Această schemă reprezintă o oportunitate pentru tinerii absolvenţi”

Prefectul judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan, a apreciat că această schemă reprezintă o oportunitate pentru tinerii absolvenţi din anul 2014 şi se poate transforma într-un model de succes în ceea ce priveşte cooperarea interinstituţională. „Ţinând cont de situaţia actuală a pieţei muncii din judeţul Dolj, marcată de o rată ridicată a şomajului, această schemă este un exemplu de măsură activă care poate genera creşterea incluziunii sociale pentru o categorie vulnerabilă la riscul excluziunii cum sunt tinerii absolvenţi fără experienţă. Crearea prin acest proiect a circa 800 noi locuri de muncă pentru tineri în cadrul IMM-urilor va determina diminuarea ratei şomajului, constituind un sprijin real pentru IMM-uri, care, după cum se cunoaşte, reprezintă motorul creşterii şi dezvoltării economice…”, a spus reprezentantul Guvernului în teritoriu. În plus, prefectul judeţului Dolj a solicitat OTIMMC prezentarea acestui proiect în cadrul Comisiei de dialog social şi a Bursei locurilor de muncă ce urmează a fi organizată de AJOFM în trimestrul III al anului curent.

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă

Obiectivul prezentei scheme îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.

Durata schemei este de 12 luni de la semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele aprobate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziţia şcoală la viaţa activă”. Prin absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar se înţeleg absolvenţii cu certificat de absolvire cu sau fără diplomă de bacalaureat/adeverinţă bacalaureat, precum şi absolvenţii cu certificat de absolvire ai şcolilor de arte şi meserii, şcoli profesionale. Prin absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ terţiar se înţeleg absolvenţii de studii superioare cu certificat de licenţă/master/doctorat cu sau fără diplomă de licenţă/master/doctorat.

Sub formă de sume nerambursabile

Ajutorul de minimis se acordă angajaţilor prin intermediul IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi în limita a 1575 lei /luna pentru studii medii şi 2328 lei/luna pentru studii superioare, pe o perioadă de minimum 6 luni şi maximum 12 luni. Valoarea maximă a subvenţiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1300 lei/lună pentru studii superioare. Numărul maxim orientativ de posturi care vor face obiectul subvenţionării, în funcţie de categoria în care se încadrează beneficiarul schemei de minimis, este următorul pentru microîntreprinderi – 3 locuri de muncă nou create (posturi), pentru întreprinderile mijlocii – 7 locuri de muncă nou create (posturi), pentru întreprinderile medii – 15 locuri de muncă nou create (posturi).

1 COMENTARIU

  1. CRCABIETI TINERI NUMAI STIU CE SA INTELEAGA ED CA SE SPUN ATITE MINCIUNI DESPRE LOCURI DE MUNCA DUPA BACALAUREAT DRUMUL LA SOMSJ BANI NEMUNCITI SI CU EI FRECVENTEAZA B CLUBURILE DE NOAPTE [FACETIO ANCHETA SA VEDETI SIMBATA SI DUMINICA CE SE GASESTE IN ACESTE CLUBURI

Comments are closed.