Contracte de peste 4 milioane de euro au fost semnate la ADR SV Oltenia

0
649
Ieri, la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a avut loc festivitatea de semnare a trei noi contracte de finanțare in cadrul POR 2014-2020. Contractele au fost semnate de către Marilena Bogheanu – director general ADR SV Oltenia, Aladin Georgescu- președinte Consiliul Judeţean Mehedinţi, Mircea Gutău – primarul municipiului Rm Vâlcea şi Maica Stareță Dorina Claudia Samoilescu – Mânăstirea Saracineni. Până la această dată, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, prin Programul Regional 2014-2020, numărul contractelor semnate este de 496, în valoare solicitată de peste 751,56 milioane euro.
Primul contract de finanţare semnat a fost pentru proiectul „Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Ambulatoriului Secţiei Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, Consiliul Judeţean Mehedinți” . Valoarea totală a proiectului este de 10.202.943,72 lei, din care sum asolicitată este de 7.385.676,04 lei, echivalentul a 1.587.463,65 euro. „Este o perioadă intensă, în care pe lângă faptul că evaluăm proiecte şi contractăm proiecte şi ne preocupăm să avem un grad de absorbţie cu cât mai mare pe acest program. A început dialogul cu cele două ministere, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Ministeriul Fondurilor Europene pentru următoarea perioadă de programarea, astfel încât, pentru autorităţile publice locale vom lansa o nouă provocare. Trebuie să identificăm cele mai bunen proiecte, proiecte aplicate, proiecte articulate pe nevoie de dezvoltare a regiunii noastre şi de asemenea, încercăm să  obţinem o sursă de finanţare şi pentru pregătirea studiilor de fezabilitate şi proiectelor, documentaţiilor tehnice pentru programul următor, mă refer la PR 2021-2027. Cu contractele semnate astăzi avem 496 de contracte, în valoare nerambursabilă de 752 de milioane de euro. Am ajuns la aproape la aproape 100% din alocarea regiunii noastre şi sperăm să şi supracontractăm, pt că în realitate s-au depus foarte multe proiecte în această perioadă de programare, avem dublu sumei pe care noi o averm locată. Încercăm să identificăm soluţii pentru supracontractare şi sperăm să se rezolve acest lucru la începutul anului viitor, astfel încât să fie suficient timp pentru implementarea tuturor aplicaţiilor”, a explicat Marilena Bogheanu, directorul general al ADR SV Oltenia. 
14 contracte de finanţare au fost semnate cu CJ Mehedinţi
Obiectivul acestui contract îl reprezintă modernizarea, reabilitarea şi dotarea Ambulatoriului Secţiei Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin. Prin realizarea acestei investiţii, se vor asigura cerinţele de rezistenţă şi stabilitate, va creşte nivelul de confort şi funcţionalitate şi va fi asigurat spaţiul necesar desfăşurării în condiţii optime a activităţilor specifice destinaţiei noi propuse pentru Ambulatoriul Secţiei Boli Infecţioase. „Consiliul Judeţean Mehedinţi este un consiliu judeţean foarte activ. Sunt foarte multe aplicaţii depuse. Au depus pe POR, la sediul agenţiei, în jur de 21 de proiecte, prin care se solicită peste 125 de milioane de euro. Până în prezent s-au semnat 14 contracte de finanţare, peste 105 milioane de euro, sume nerambursabile. S-au semnat 8 contracte pe ceea ce înseamnă conectivitate şi mobilitate la nivelul judeţului Mehedinţi, în valoare de peste 100 milioane de euro. De asemenea, sunt foarte multe proiecte în domeniul medical. S-au semnat patru proiecte pe Axa 8 a acesti Program. Astăzi semnăm Ambulatoriul pentru Boli Infecţioase. Tot pe Axa 8 s-a semnat şi un contract de finanţare pentru modernizarea şi reabilitatea Unităţii de Primiri Urgenţe, în valoare de peste 1,47 milioane de euro”, a mai precizat directorul Agenţiei de Dezvoltarea Regională Sud-Vest Oltenia.
Amenajare Parc Stirbei Voda
Al doilea contract semnat ieri, a fost cel al cărui beneficiar este Primăria Rm Vâlcea  :  Amenajare Parc Stirbei Voda”. Valoarea totală a proiectului este de 7.296.296 leui, din carea suma solicitată este de 7.150.370 lei, echivalentul a 1.563.127 euro. Principalele lucrări de intervenţie din cadrul proiectului vor fi : amenajarea terenului; terasamente ce constau în umpluturi de pământ vegetal pe întreaga suprafaţă a terenului, ca strat suport pentru vegetaţia ce urmează a fi plantată; realizarea de împrejmuiri pe toate laturile suprafeţei amenajate; realizarea unor zone de odihnă şi popas destinate vizitatorilor amenajarea unui loc de joacă; plantarea de arbuşti; realizarea unui sistem de iluminat, fiabil şi eficient; instalarea sistem video şi wi-fi; amplasarea cişmele cu apă potabilă; introducerea unui sistem cu irigare automată şi nu în ultimul rând, lucrări de terasamente, alei şi platforme pietonale. „Primăria Rm Vâlcea a depus 25 de proiecte, care solicută fonduri nerambursabile de peste 58 milioane de euro. Până în acest moment, cu contractul de astăzi, s-au semna 15 contracte, în valoarea de peste 25,3 milioane de euro. Acesz proiect vizează printre altele utlizarea în scop recreativ a terenului situat în centrul municipiului; îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţare de spaţii verzi; conştienzarea populaţiei privind importanţa spaţiilor verzi; îmbunătăţirea aspectului peisagistic; creşterea atractivităţii oraşului şi diminuarea migrării democrafice”, a subliniat Marilena Bogheanu.
Centru de zi pentru persoane vârstinice la Mânăstirea Sărăcineşti
„Reabilitarea construcţiei existentă cu schimbarea funcţiunii din corp ateliere în centru de zi pentru persoane vârstinice, construcţie grupuri sanitare, sere şi împrejmuire la „Sfânta Mânăstire Sărăcineşti”, judeţul Vâlcea” a fost cel de-al treilea contract semnat. Valoarea totală a acestuia este de 3.639.488 lei, din care suma solicitată este de 3.566.699 lei, echivalentul a peste 765.000 lei. Principalele lucrări de intervenţie din cadrul acestui proiect vor fi : reabilitarea corpului de clădire C5 nefuncţional ;m construirea a două sere încălzite pentru activităţile de grădinărit; construirea unui grup sanitar echipat cu spaţii de duş; asigurarea unui nou acces în incintă, coroborat cu cerinţele impuse de noua organizare interioară a spaţiului şi nu în ultimul rând, amenjarea de fcailităţi interioare pentru circulaţia pietonală.