Anunţ Casa Judeteana de Pensii Dolj

0
395

Casa Judeteana de Pensii Dolj, cu sediul in Craiova, str. M. Kogalniceanu, nr.14, anunta ca in data de  27.04.2020, ora 10°°, se va desfasura proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant de referent IA din cadrul Compartimentului Administrativ arhiva. Proba de interviu se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Conditiile de participare la concurs sunt cele prevazute de art.3 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:

Conditii necesare participarii la concurs pentru functia de inspector principal

  1. a) studii medii liceale absolvite cu diploma;
  2. b) vechime in specialitatea studiilor absolvite: cel putin 7 ani;

Conditii specifice participarii la concurs

nu e cazul

Perioada de depunere a dosarelor  este – 02.04.2020-15.04.2020

Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Casei Judetene de Pensii Dolj la telefon 0251.406732, int.120 sau email: dolj.resurseumane@cnpp.ro

PERSOANA DE CONTACT: Tamburescu Teodora – inspector superior