„Obştea Peştişani din Gorj” – Monografie, o carte care te îndeamnă la reflecţii

0
563

Luna trecută, în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, a fost  prezentată  cartea „Obştea Peştişani din Gorj” – Monografie, având ca autori pe distinşii prof.univ.dr Dinică Ciobotea şi ec.col (r) Nicolae Lolescu, originar din Hobiţa Girjului. Cartea a apărut la Editura Universitaria, Craiova, 2017 şi ea prezintă explicit, pe baza documentelor istorice, a înscrisurilor, statitisticilor şi studiilor aprofundate, drumul parcurs de-a lungul anilor de populaţia satelor din zona Peştişani, judeţul Gorj.

Autorii monografiei îşi exprimă astfel un gând de încredere şi de satisfacţie că au avut şansa să pună la dispoziţia cititorului această lucrare complexă, asigurând astfel, scopul în sine, pentru care a fost întocmită. Monografia se întinde pe aproape 400 de pagini, fiind împărţită în două părţi consistente.

            Prima partea – „Moşnenii Peştişani din Gorj” – are „menirea de e evidenţia naşterea şi perpetuarea vieţii în aceste mirifice locuri autentice româneştim formele de organizare a comunităţilor săteşti, preocupările acestora pentru mersul înainte, mijloacele folosite şi, mai ales, gândirea lor în asigurarea propăşirii şi vieţuirii însufleţite a acestor meleaguri…În condiţiile în care în zilele noastre ignorarea cunoaşterii trecutului este un act cu consecinţe catastrofale, apariţia acestei cărţi s-a impus ca o necesitate. Şi aceasta pentru că viaţa oamenilor de odinioară convenţional este numită trecut… ”, cum bine explică, prof.univ.dr Moise Bojincă, într-o notă editorială.

       Cea de-a doua parte a monografiei a fost intitulată „Obştea Peştişani – Aşezământul cel Nou”  şi este împărţită în 6 capitole şi are în componenţa sa informaţii şi date cunoscute din mediu de loc şi timp, de către unul dintre autori, membru codevălmaş al Obştei Peştişani, care a fost salariat al Sectorului CFF Tismana şi al Sectorului de Exploatare Bistriţa, mai mulţi ani şi cu mai mai mulţi ani în urmă, când aceste unităţi din mediul forestier, funcţionau în zonă.

          Ion Poenaru, preşedintele Consiliului de administraţie al Obştei Peştişani – Gorj şi-a aşternut şi domnia sa gândurile în paginile de început ale Monografiei, subliniind faptul că peştişanii sunt oameni mai fericiţi decât alţii. „La momentul acesta, am putea zice, de început al mileniului trei, la tezaurul de carte tipărită despre noi se adaugă şi o alta, cu un titlu şi o comunicare care ne trezesc întrebări despre cine suntem, de când suntem aici şi care ne este menirea noastră pământ. Cartea profesorului universitar Dinică Ciobotea şi a colaboratorului său Nicolae Lolescu ne îndeamnă la reflecţii despre viaţă, preţul timpului şi valoarea omului”, susţine Ion Poenaru, în Cuvânt înainte.

         Aşadar, cartea trebuie citită cu creionul în mână, trebuiesc subliniate toate datele şi informaţiile care conturează o evoluţie, o viaţă de om, o gândire profundă şi totul trebuie raportat la trecut. În felul acesta vom avea şi o proiecţie a viitorului.