Serviciile medicale, acordate în baza actelor adiţionale la Contractul-cadru

0
251

De ieri, serviciile medicale sunt acordate în sistemul public de sănătate în baza actelor adiţionale încheiate la Contractul-cadru pentru anul 2015. Potrivit reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actele adiţionale la Contractul-cadru pentru anul 2015 au fost semnate şi ştampilate de reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate, iar furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice au fost înştiinţaţi că sunt aşteptaţi să le semneze.

Casele de asigurări de sănătate au informat furnizorii că au prelungit programul de lucru în zilele de 31 martie şi 1 aprilie pentru ca semnarea actelor adiţionale să poată fi finalizată cât mai curând. Acolo unde este necesar, casele de asigurări vor avea program de lucru şi în week-end.

Conform datelor din Sistemul Informatic Unic Integrat, ieri, până la ora 10.30, au fost eliberate la nivel naţional un număr de 44.218 reţete, reprezentând 36% din numărul total de reţete eliberate pe tot parcursul zilei de 31 martie 2016 (120.684).

„Aceste date atestă faptul că furnizorii de servicii medicale îşi desfăşoară activitatea conform reglementărilor în vigoare. Vă reamintim faptul că prin HG 200/2016, aprobată în şedinţa de Guvern în data de 30 martie 2016, termenul de aplicare a HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 a fost prelungit până la 30 iunie 2016. Preocuparea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este de a asigura la timp accesul pacienţilor la serviciile medicale de care aceştia au nevoie”, se mai arată în comunicatul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.