În absenţa normelor de aplicare / Doljul nu are niciun atestat eliberat pentru întreprinderile sociale

0
343

În iulie 2015, au intrat în vigoare, începând cu 27 august 2015, prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 561/ 28 iulie 2015, reglementările privind economia socială, precum şi condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi a celor de inserţie socială, de către autorităţile publice. În acest moment, este o perioadă destul de încurcată, nefiind emise autorizaţii, iar motivul este foarte simplu: nu au apărut normele de aplicare a legii. De aici, se poate înţelege orice.

La ultima şedinţă a Colegiului Prefectural Dolj, printre altele, pe Ordinea de zi, a fost inclusă şi situaţia de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj. Un punct important a fost cel al „economiei sociale”. Un semnal de alarmă a fost tras de reprezentantul AJOFM Dolj, Paul Ene, şeful Serviciului „Analiza Pieţei Muncii”. Acesta a făcut o prezentare a ceea ce înseamnă economia socială, întreprinderile sociale, respectiv întreprinderi sociale de inserţie. «Prin „economie socială” înţelegem ansamblul activităţilor organizate în sectorul public, care vizează creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile (persoane sau familii care prezintă riscul de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai), producerea de bunuri şi prestarea de servicii, pentru satisfacerea interesului general, intereselor unei colectivităţi sau cu caracter personal nepatrimonial. Economia socială se fundamentează pe o serie de principii, pornind de la caracteristici de bază, reprezentate de iniţiativa privată, solidaritate şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi”», a arătat, citând legislaţia, Paul Ene. Mai departe, şeful Serviciului din cadrul AJOFM Dolj a arătat şi ceea ce înseamnă „întreprindere socială” şi „întreprindere socială de inserţie” (are permanent cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul orarului de lucru al tuturor salariaţilor; are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socio-profesională a persoanelor defavorizate; este sprijinită de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prin mai multe roluri, unul dintre ele fiind „acordarea atestatului de întreprindere socială).

Lipseşte ceva…

De la acest din urmă aspect a pornit şi discuţia în  cadrul Colegiului Prefectural Dolj. „La nivel local, în cadrul AJOFM Dolj, funcţionează Compartimentul de Relaţii cu Angajatorii şi Economie Socială, care, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, deţine atribuţii în vederea asigurării implementărilor politicilor, dezvoltării şi monitorizării domeniului de economie socială. Printre altele, sunt prevăzute retragerea sau suspendarea, după caz, a atestatului sau mărcii sociale. Marca socială are valabilitate trei ani şi cuprinde Certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie şi un element specific de identitate vizuală, care se aplică, obligatoriu, produselor realizate, lucrărilor executate şi documentelor care atestă prestarea unui serviciu. Sigur, legea a apărut, dar lipseşte ceva: normativul de aplicare”, a mai spus Paul Ene.

O situaţie încurcată

Prefectul de Dolj Nicolae Sorin Răducan i-a cerut reprezentantului AJOFM Dolj să dea mai multe detalii: „Vă rog să ne spuneţi câte atestate sunt, la ora actuală, eliberate”. Răspunsul a fost cât se poate de clar, dar nu mulţumeşte pe nimeni: „Aşa cum am mai spus, deoarece nu avem norme metodologice de aplicare, nu s-a putut acorda niciun atestat. Aşteptăm reglementarea legislaţiei”. La prima vedere, pare un fapt minor, dar lipsa aplicării legislaţiei poate duce la  consecinţe cât se poate de grave: se poate ajunge la respingerea, în lipsa atestatului, a tuturor instituţiilor, indiferent de forma lor (publică, privată, ONG), care au aplicat pentru o formă de economie socială.