109 gropi de gunoi reprezintă o ameninţare la adresa sănătăţii umane

0
244

Comisia Europeană a transmis recent României două noi avize motivate privind aplicarea directivei europene ce legiferează gestionarea deşeurilor (directiva 2008/98/EC) şi implementarea în legislaţia naţională a directivei referitoare la controlul statului portului (directiva 2013/38/EU).

Comisia solicită României să respecte obligațiile ce îi revin în temeiul directivei privind gestionarea deșeurilor. Comisia a constatat că 109 gropi de gunoi (65 gropi municipale, 27 gropi industriale pentru deșeuri periculoase și 17 gropi industriale pentru deșeuri nepericuloase) încă reprezintă o amenințare la adresa sănătății umane și a mediului, deși ar fi trebuit închise sau restaurate până la data de 16 iulie 2009. Fondurile UE disponibile pot fi un instrument-cheie pentru rezolvarea acestei probleme. Autoritățile naționale trebuie să acționeze într-un termen de două luni în acest caz. Totodată, Comisia a cerut României să comunice măsurile de implementare a directivei privind controlul statului portului. “În ciuda scrisorii de punere în întârziere transmise în ianuarie 2015, România fie nu a notificat Comisia asupra tuturor măsurilor naționale întreprinse, fie nu a adoptat legislația necesară. România are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru implementarea directivei”, se precizează într-un comunicat al CE.

67 de cazuri  au fost soluționate de statele membre

Comisia Europeană a adoptat, în cadrul pachetului lunii septembrie de constatare a încălcării obligațiilor de către statele membre, un total de 114 noi decizii (inclusiv 13 avize motivate și 3 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene). De asemenea, Comisia a decis închiderea a 67 de cazuri  care au fost soluționate de către statele membre. Totodată, Comisia a inițiat miercuri, 23 septembrie, 40 de proceduri de infringement împotriva mai multor state membre pentru nerespectarea legislației europene în materie de azil. Două dintre aceste decizii privesc Romania, pentru mai multe informații vă rugăm consultați anunțul de presă