A fost stabilit numărul membrilor Consiliilor de Administraţie din învăţământul preuniversitar

0
771

În şedinţa Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, din data de 31 august 2021, a fost stabilit, pentru anul şcolar 2021 – 2022, numărul membrilor Consiliilor de Administraţie din fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din teritoriu, în conformitate cu legislaţia actuală.

Conform celor statutate în şedinţa CA al ISJ Dolj, unităţile de învăţământ gimnazial cu un singur rând de clase şi cele de învăţământ preşcolar vor avea, în CA, şapte membri, iar cele cu mai multe clase, precum şi cele de învăţământ profesional nouă membri. Unităţile liceale vor avea 13 membri, iar cele de învăţământ special de nivel gimnazial, profesional şi liceal – nouă membri. Pentru unităţile de învăţământ particular, în vederea respectării proporţiei, CA al ISJ Dolj propune celor în drept să analizeze posibilitatea formării CA-urilor după cum urmează: pentru preşcolar, primar şi gimnazial – şapte membri; liceal şi postliceal – 13. “Directorii de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat trebuie să demareze cu celeritate procedura de constituire a CA-urilor, în conformitate cu prevederile legale. În unităţile care organizează învăţământ profesional şi tehnic, Consiliile de Administraţie se pot mări cu doi membri, desemnaţi de operatori economici parteneri, asociaţii profesionale partenere şi consorţii partenere, aceştia vor desemna reprezentanţii în CA al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ, care să desemneze reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate”, a precizat prof.  Alexandru Gîdăr, inspector – general al ISJ Dolj.