Discuţii… pe banii necheltuiţi

0
135

Bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Dolj pe anul 2017 prezintă modificări la câteva domenii de activitate. Unele instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Dolj au restituit banii solicitaţi la începutul anului, altele au cerut bani în plus pentru continuarea unor lucrări. Când vine vorba de bani, fie ei şi daţi îanpoi, discuţiile între aleşii puterii şi opoziţiei se înteţesc. Întrebări şi răspunsuri, unele argumentate, alte mai puţin credibile. La final vine şi votul, astfel că toate cele 26 de proiecte aflate pe ordinea de zi a Consiliului Judeţean Dolj au fost votate în unanimitate de consilierii judeţeni.

sedinta cjDe exemplu, la capitolul Sănătate se va disponibiliza suma de 3000 mii lei astfel : 500 mii lei de la obiectivul “Extindere Spital Clinic Judeţean de Urgenţă – cardiologie intervenţională şi chirurgie cardio-vasculară-execuţie”, având în vedere unele lucrări estimate în plus faţă de cele executate în teren şi 2500 mii lei de la obiectivul “Modernizare şi extindere Unitate Primiri Urgenţe – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova – execuţie” – având în vedere multiplele neconcordanţe constatate pe parcursul execuţiei lucrărilor între documentaţia de execuţie şi de asemenea, situaţia din teren. Şi la capitolul Asigurări şi asistenţă socială se propune disponibilizarea sumei de 500 mii lei alocată în acest an din excedentul anului trecut de la obiectivul investiţii “Reabilitare corp C1, expertiză tehnică corp C2, demolare partial corp C4, demolare corp C11 şi construire corp nou şi garaje pentru ambulanţe la UAMS Sadova”. Discuţiile au fost aprinse pe acest subiect, consilierii judeţeni Marian Irinei şi Alexandru Brezniceanu solicitând explicaţii amănunţite, inclusiv în legătură cu autorizaţiile de demolare a construcţiilor de la Sadova, unde se pare că s-au demolat construcţii fără autorizaţii.

S-a făcut doar proiectarea…

        Şi la capitolul Cultură  nu s-au cheltuit toţi banii. De exemplu, Muzeul Olteniei va restitui suma 385 mii lei, din care 360 mii lei reprezentând iluminatul architectural la Secţia de Istorie-Arheologie.  “Am vrea să ştim mai exact de ce s-au cerut aceşti bani la începutul anului şi de ce astăzi nu se mai cheltuiesc, de ce nu mai e nevoie de laptop de exemplu, de imprimantă laser sau de aparat de respirat cu aer comprimat…?!”, a întrebat Călin Cosmin, consilier judeţean PNL. Directorul Muzeului Olteniei, Florin Ridiche, a explicat că s-au solicitat două sume de bani, una pentru proiectare şi alta pentru execuţie şi că s-a finalizat doar partea de proiectare, urmând ca anul viitor să aibă loc partea de execuţie, fiind vorba de foarte multe avize şi autorizări care se obţin nu foarte uşor.

SLDP Dolj…cere mai mulţi bani

               sedinta cj (1)La capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, suma de 2000 mii de lei prevăzută în anul 2017 din alocaţii pentru realizarea obiectivului “Reţele exterioare de utilităţi şi drumuri de acces Parc Industrial High-Tech Industry Park Craiova – execuţie, asistenţă tehnică pentru execuţie” se va asigura din excedentul  anului 2016 disponibilizat. Tot din excedentul anului trecut se va asigura suplimentarea cu 50 mii lei în vederea “Dotării sălii multifuncţionale de şedinţe a Consiliului Judeţean Dolj”.

             Dacă unii dau banii înapoi, alţii cer suplimentarea fondurilor. Societatea pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj solicită alocarea de sume suplimentare în anul 2017 pentru lucrări de reparaţii şi de întreţinere drumuri judeţene. “Având în vedere alocaţiile bugetare disponibilizate, în sumă de 3.307 mii lei – 901 mii lei alocaţii bugetare disponibilizate plus 2.406 mii lei alocaţii bugetare obţinute prin schimbarea sursei de finanţare – se propune spre aprobare majorarea fondurilor alocate SLDP Dolj cu această destinaţie. Cu suma de 20 mii lei rămasă nerepartizată în urma disponibilizărilor din excedent ( 3500 mii lei excedent disponibilizat – 2406 mii lei excedent repartizat ca urmarea  schimbării sursei de finanţare – 1704 mii lei excedent repartizat pentru obiective noi de investiţii, se va reîntregii excedentul anului 2016 rămas nerepartizat”, a precizat Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj.