Program de incluziune socială în Dolj

0
83

incluziuneCentrul de Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), împreună cu Asociaţia Terre des hommes, Asociaţia Vasiliada şi Comuna Urzicuţa au prezentat rezultatele obţinute şi metodele folosite pentru creşterea incluziunii sociale în cadrul proiectului “REGAL SUDOLT” (Reducerea Excluziunii în Grupul de Acţiune Locală SUDOLT);

În perioada 21-24 iulie a.c, la Craiova a avut loc conferinţa finală a proiectului “REGAL SUDOLT” (Reducerea Excluziunii în Grupul de Acţiune Locală SUDOLT) finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

În cadrul conferinţei -la care au fost împărtăşite atât rezultatele obţinute (230 de profesionişti instruiţi în vederea furnizării de servicii către copiii/tinerii aflaţi în situaţii de risc, o măsură de infrastructură socială pentru romi în valoare 240.000 euro inclusă în strategia de dezvoltare locală a G.A.L. SUDOLT, 3 planuri de acţiune ale unor Consilii Comunitare Consultative din comunele aparţinând Grupului de Acţiune Locală SUDOLT) cât şi metodologia de lucru folosită. De asemenea au fost prezentate obiectivele de infrastructură socială ce urmează a fi realizate cu finanţare LEADER de către întreprinderile sociale locale (folosind personal şi produse/servicii locale) sau operarea acestora în cadrul unor proiecte integrate finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman.

Valorarea totală a proiectului a fost de 1.265.596 lei.