Întâlnirea absolvenţilor Şcolii Pedagogice din Craiova după 50 de ani

0
174

facultatea de mecanicaÎn prima zi de vineri din luna septembrie 2016 se întâlnesc absolvenţii Şcolii Pedagogice din Craiova, promoţia 1966 (clasele VI, A, B, C, D, E). Reuniunea este programată de la ora 10.00, în faţa fostei Şcoli Pedagogice de pe Calea Bucureşti, a cărei clădire a fost construită în 1900 pe vremea ministrului Învăţământului Spiru Haret. Chiar în faţa clădirii se află bustul distinsului pedagog Ştefan Velovan, directorul Şcolii de aplicaţie a Şcolii Normale din Craiova.

Apoi, cei aproape 100 de absolvenţi, azi cu toţii pensionari, se vor deplasa pe strada Amaradiei, în localul actualului Colegiu Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, unde au terminat anul VI şi au absolvit examenul de licenţă. Acolo vor depăna amintiri, cinstind memoria dascălilor şi colegilor trecuţi în lumea umbrelor, în eternitate.

Alături de ei vor fi prezenţi foştii lor profesori Vasile Tilcă, Ovidiu Bărbulescu şi Anatolie Corescu.

În cei 146 de ani de existenţă a Şcolii Pedagogice din Craiova, această promoţie are o semnificaţie aparte.

Pentru a asigura un nivel mai ridicat de pregătire profesională şi culturală şi pentru întărirea prestigiului învăţătorilor s-a trecut la prelungirea duratei de studiu de la 4 la 6 ani, astfel că Şcoala Pedagogică din Craiova, alături de alte şcoli pedagogice din ţară, a fost transformată în Şcoala Pedagogică de 6 ani, începând din anul şcolar 1957/1958.

Promoţia 1965/1966 este cea de-a patra promoţie a Şcolii Pedagogice din Craiova cu durata de 6 ani.

Din Monografia şcolii, apărută în 1970, cu prilejul Centenarului acestei valoroase instituţii de învăţământ pedagogic, aflăm că „fruntaşii acestei promoţii sunt: Cojocaru Gheorghiţa, Catană Ilie, Velea Florea, Vâlcu Gheorghe, Jumolea Elena, Motoniu Constanţa, Croitoru Maria, Ungureanu Maria, Constantinescu Viorica.”

În activitatea culturală s-au remarcat solistele Vasilcoiu Şt. Nicoliţa şi Bivolaru Elena.

Drept urmare a trecerii la Şcoala Pedagogică de 6 ani s-a elaborat un nou plan de învăţământ: obiectele de învăţământ se eşalonează pe clase, se elimină repetările în studiul unor discipline sau capitole, se evită amănuntele nesemnificative şi se pune accent pe prezentarea sintetică a cunoştinţelor fundamentale stabilindu-se un echilibru între diferitele grupe de discipline de profil ştiinţific şi umanist şi disciplinele de specialitate şi practică pedagogică.

Se remarcă alocarea unui număr important de ore de practică pedagogică, începând cu 2 pe săptămână în anul IV, apoi 5 şi 6 ore în anii V şi VI.

Fiecare elev, în cei trei ani de practică pedagogică, trebuia să însumeze un număr de 14 lecţii de probă şi o activitate extraşcolară.

Lecţiile model se realizau pentru anul IV şi se susţineau de învăţători, profesori metodişti, pentru fiecare obiect de învăţământ de la clasele I-IV, sau de profesori de pedagogie.

În mod obişnuit, după terminarea practicii de o zi şi a celei de 2 săptămâni se organizau şedinţele de analiză a practicii pedagogice sub directa îndrumare a profesorului de pedagogie-conducător de practică.

Anul acesta, Şcoala Pedagogică, actualul Colegiu Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, împlineşte, la 1 octombrie, 146 de ani de existenţă neîntreruptă.

Promoţia de învăţători din 1966 face cinste şcolii centenare prin tot ce a realizat la catedră, în familie şi în societate, în cei 50 de ani de la absolvire.

OVIDIU BĂRBULESCU