Condiţii formidabile în centrele rezidenţiale ale DGASPC Dolj

0
295

florin stancuO lume mai puţin cunoscută publicului este cea a vieţii în cadrul Centrelor rezidenţiale administrate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. Cele 250 de locuri sunt ocupate în totalitate şi solicitările de noi cazuri nu lipsesc. Foarte bine îngrijite, cu utilităţi şi dotări interioare peste aşteptări, cu un meniu culinar atent stabilit, centrele de îngrijire şi asistenţă au în supraveghere sute de persoane adulte cu handicap.

          Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, printre alte competenţe ale sale, o are şi pe aceea de a acorda servicii de îngrijire şi asistenţă persoanelor adulte cu handicap. În această schemă sunt incluse două centre de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap în localitatea Dioşti, alte două în Filiaşi, un Centru de îngrijire şi assitenţă în Craiova, situat pe str. Gheţişoarei, şi patru locuinţe protejate. În total, 250 de locuri, ocupate la întreaga capacitate.

          Pentru viitor, conducerea DGASPC Dolj intenţionează să dea în folosinţă o clădire la Călăraşi şi o alta în Ciupercenii Noi, având ca destinaţie centre de recuperare şi reabilitare. Termenul de finalizare ar putea fi undeva în jurul anului 2018.ceahlaul

Condiţii obligatorii

          Practica actuală a DGASPC Dolj este de a integra la Centrul de la Dioşti tinerii, la Craiova vârstnicii, iar la Filiaşi persoanele cu o vârstă de mijloc. „Pe viitor, ne propunem să grupăm toate aceste persoane după tipul de afecţiune. Cu alte cuvinte, cele cu afecţiuni fizice vor sta în alte stabilimente, separat de cei cu probleme neuro-psihice. Cerinţele pe care trebuie să le respecte toţi cei care vor să ni se adreseze în acest sens sunt cele stabilite de legislaţie: persoana să fie adultă, încadrată în grad de handicap, domiciliul sau reşedinţa ei să fie în Dolj, să nu aibă locuinţă şi/sau posibilităţi de a-şi asigura condiţiile de locuire prin resurse proprii, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale din cauza bolii ori stării fizice şi psihice, nu realizează venituri proprii sau veniturile sale ori ale susţinătorilor legali nu sunt suficiente pentru a-şi asigura existenţa”, ne-a precizat Florin Stancu, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

          Scopul acestor servicii sociale este asigurarea pentru persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în grad de handicap, aflate în situaţii de dificultate, adică se află în imposibilitatea de a-şi asigura sau nu li s-a putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, a serviciilor specializate de găzduire, îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcţională, integrare/reintegrare socială.ceahlaul (3)

Locuinţele protejate, cea mai modernă formă de asistenţă socială

          Complexul de Servicii Specializate de Tip Rezidenţial Adulţi are în componenţă 4 locuinţe protejate. Scopul serviciilor sociale Locuinţa Protejată “Muntenia”, Locuinţa Protejată “Ceahlăul”, Locuinţa Protejată “Primăverii” şi Locuinţa Protejată “Floreşti” este asigurarea, pentru persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în grad de handicap, aflate în situaţii de dificultate (se află în imposibilitatea de a-şi asigura sau nu li s-a putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate), a serviciilor specializate de găzduire, îngrijire personală, integrare/reintegrare socială.

          „Locuinţele protejate reprezintă cea mai modernă formă de asistenţă socială. Aici îşi formează abilităţi de gospodărit, de gestionare a resurselor financiare şi, cel mai important, este faptul că sunt sprijiniţi instituţional să-şi găsească un loc de muncă şi să şi-l menţină”, a mai declarat Florin Stancu.

          Condiţiile materiale din aceste patru locuinţe protejate sunt de-a dreptul de invidiat. Bucătăria este dotată ca la carte, dormitoarele şi sălile de recreere la fel. Meniul zilnic este compus din cele trei mese principale ale zilei, dar şi două gustări, una la ora 10.00 şi alta la ora 16.00. Am putea spune, fără să greşim că, în astfel de locaţii, se trăieşte poate mai bine decât în cazul multora dintre concetăţeni. Nivelul ridicat de calitate a serviciilor oferite în acest sens de DGASPC Dolj derivă şi în standardele riguroase impuse de legislaţia în vigoare, mai ales că aceste forme moderne de protecţie socială sunt supuse, periodic, unor evaluări şi acreditări foarte ferme, de la care nu se poate face rabat.ceahlaul (2)

Solicitări tot mai numeroase

          Pe fondul problemelor sociale şi al creşterii numărului de persoane ce suferă de afecţiuni care necesită tratament de specialitate, nici Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj nu face excepţie de la solicitări. „Suntem asaltaţi de cereri, mai ales în cazul persoanelor care, la o vârstă destul de tânără, nu mai pot fi ţinute sub control de familiile lor, manifestând un comportament cu tentă violentă vizibilă”, ne-a mai precizat Florin Stancu.

          Centrul de Consiliere, Asistenţă şi Sprijin privind Integrarea/Reintegrarea Familială şi Comunitară situat în Craiova, Bld. Nicolae Titulescu nr. 22 se înscrie în acelaşi tipar. Scopul său este promovarea şi facilitarea integrării/reintegrării sociale a persoanelor adulte încadrate în grad de handicap, aflate în risc de excluziune socială, prin oferirea de servicii specializate de integrare/reintegrare socială. Principalele funcţii ale serviciului sunt următoarele: de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local; de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate; de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia; de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi; de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului.ceahlaul (1)