Noutăţi pentru pensionari

0
581

La şedinţa luna februarie a Colegiului Prefectural Dolj s-au dezbătut mai multe probleme aflate pe Ordinea de zi, şefii instituţiilor deconcentrate aflate în subordinea Instituţie Prefectului prezentând rapoartele de activitate. Unul dintre acestea s-a referit la pensionari, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Dolj, Daniela Licu, arătând noile modificări legislative în domeniu.

Daniela Licu

Directorul executiv al Casei Judeţe de Pensii Dolj, Daniela Licu, a prezentat noile prevederi legale în ceea ce priveşte pensiile şi asigurările sociale: „Sunt multe modificări, toate foarte importante. Astfel, în sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi dependente/independente cei care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se plătesc contribuţiile sociale; pensionarii care sunt consilieri locali sau judeţeni; persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, asigurate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; cei care realizează câştiguri din activităţi independente, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale. În ceea ce-i priveşte pe cei care nu pot cumula pensia cu alte venituri, lista este ceva mai mare: cei pensionaţi anticipat / anticipat parţial, invaliditate şi pensionari urmaşi, aflaţi în mai multe situaţii: îşi desfăşoară activitatea  pe baza unui contract individual de muncă; sunt funcţionari publici; ocupă funcţii elective sau numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului; membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate; sunt în gradul I sau II de invaliditate şi realizează venituri lunare; încadraţi în gradul III de invaliditate şi realizează venituri lunare, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv; soţul urmaş, dacă are câştiguri mai mari de 35% din valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

Modificări şi la asigurările sociale de stat

Noutăţi sunt şi la asigurările sociale de stat. De la 1 ianuarie 2018, cota datorată de persoanele fizice care sunt angajate este de 25%; 4% în cazul condiţiilor de muncă; 8% în cazul condiţiilor speciale de muncă. Câştigul mediu salarial brut luat în calcul, aferent lunii ianuarie 2018, este de 4.007 de lei, iar venitul minim garantat, în februarie, este de 1.457 de lei. Pensiile lunare care depăşesc 2.000 de lei sunt impuse impozitării cu 10%. Cuantumul ajutorului de deces, de la 6 ianuarie, este de 4.162 de lei, în cazul asiguratului sau pensionarului, respectiv 2.081 de lei, pentru un membru al familiei. Indemnizaţia socială lunară pentru pensionari este, până în 30 iunie, de 520 de lei, la sfârşitul anului ajungând la 640 de lei, iar cea pentru însoţitorul unei persoane aflate în gradul I de invaliditate este actualmente de 800 de lei, iar la finele lui 2018 va fi de 880 de lei  În ceea ce priveşte biletele de tratament balnear, la nivel naţional vor fi asigurate maximum 59.527, dar nu vor exista bilete de odihnă.