Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Glogova – județul Gorj, resfințită de Mitropolitul Olteniei

0
324

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, în ziua de sâmbătă, 29 octombrie, a avut loc slujba de resfințire a Bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Glogova, Protoieria Târgu Jiu Nord. Cu acest prilej, în mijlocul credincioșilor s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, care a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de târnosire a sfântului locaș, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte Părintele Protopop Marian Mărăcine, de la Protoieria Târgu Jiu Nord. La acest eveniment religios s-au aflat de asemenea reprezentanți ai autorităților județene și locale.

Pentru strădania depusă în cadrul lucrărilor de restaurare și consolidare a Bisericii, desfășurate în ultimii ani, Părintele Paroh Pârvu Gabriel a primit din partea Mitropoliei Olteniei rangul de iconom stavrofor, iar credincioșii care i-au fost alături părintelui în realizarea acestor lucrări au primit Gramate de mulțumire, oferite de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre însemnătatea acestui eveniment deosebit pentru întreaga comunitate a Parohiei Glogova, transmițându-le totodată celor prezenți că va fi săvârșită în fiecare zi Sfânta Liturghie, timp de 40 de zile de la slujba de resfințire.

„«Această casă Tatăl a zidit-o, această casă Fiul a întărit-o, această casă Duhul Sfânt a sfințit-o». Aceste cuvinte le-am rostit azi dimineață, când am intrat în Sfânta Biserică, după ce am înconjurat sfântul locaș și l-am uns cu Sfântul și Marele Mir, după care rugăciunile noastre s-au îndreptat către Tatăl Atotțiitorul, ca să sfințească locașul acesta de rugăciune. De acum, Biserica este pregătită să vă primească pe fiecare în parte, la Sfânta Liturghie. De aici înainte, 40 de Liturghii vor fi zilnice, părintele va sluji zi de zi și vă va primi pe dumneavoastră ca să vă pomenească pe dumneavoastră și rudele dumneavoastră, atât cele în viață, cât și cele ce au trecut la cele veșnice. Din rugăciunea de sfințire, a reieșit că noi Îi cerem lui Dumnezeu ca să privească cu milostivire spre Biserica Sa, spre Biserica aceasta, ca Biserica să fie liman celor înviforați, adică să fie liniștire celor care au probleme, au necazuri, au suferințe, care sunt întristați, care sunt bolnavi, tămăduire tuturor bolilor sufletești și trupești, căci Cel care vindecă orișice boală și orișice suferință este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care a venit în lume să curățească păcatele noastre, să ne sfințească și să ne aducă înaintea Tatălui Ceresc copii preaiubiți ai Săi. Deci Sfânta Biserică este această Casă a lui Dumnezeu, acest loc sfânt și binecuvântat, unde primim cu toții ce avem nevoie pentru viața noastră. De este cineva bolnav, de este cineva cu multe greutăți și vine și se roagă în Biserică, va primi răspuns negreșit de la Dumnezeu”, a transmis Mitropolitul Olteniei.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că Biserica sfințită este strălucitoare și luminoasă, pentru că este locuită de Însuși Dumnezeu, Care ne primește pe toți în Casa Sa.

„Aceasă biserică este ca o făclie care a fost pusă în sfeșnic. Biserica de astăzi este strălucitoare, este luminoasă, pentru că ea este sfințită și locuită de Însuși Dumnezeu. Căci în Casa lui Dumnezeu nu venim ca într-o casă străină, ci venim în Casa Tatălui Ceresc. Și dacă venim la Tatăl cel Ceresc, El, Care este Părintele nostru, cum Îl numim în rugăciunea «Tatăl nostru», «Tatăl nostru Care ești în ceruri», El ne primește pe fiecare dintre noi și ne așază și pe noi ca să fim purtători de lumină. Așa cum o lumânare împărtășește celeilalte lumânări din lumina ei și se aprind multe lumânări dintr-o singură lumânare, așa și noi ne aprindem de lumina Mântuitorului Ceresc când ne apropiem de El, când ne atingem de El, de sfintele icoane, când venim în biserică unde suntem cuprinși de mireasma dumnezeiască, căci în biserică, în orice parte am privi noi, privirea sfinților se încrucișează cu ale noastre, și noi suntem văzuți de Dumnezeu. În privire ni se împărtășește bunătatea, bucuria, fericirea sfinților, pentru că Sfântul nu privește cu răutate spre noi, ci dimpotrivă, ne privește cu blândețe, cu dragoste, cu iubire, cu atât mai mult, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care este Iubirea în sine, prin definiție. «Dumnezeu este iubire», spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Dumnezeu este dragoste. Așadar, în biserică noi suntem întotdeauna bineveniți, în Casa Tatălui Ceresc, și nimeni dintre noi nu se teme în biserică, nu se înfricoșează, nu este sfios, căci a venit în vizită la Dumnezeu. Aici ne primește pe toți, și mai ales îngerul nostru păzitor care ne însoțește, fiindcă suntem îndemnați să venim la biserică de îngerul nostru păzitor, care vrea întotdeauna să fim împreună cu Dumnezeu, așa cum Domnul nostru Iisus Hristos ne-a făgăduit ca va fi împreună cu noi: «Eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor». Și expresia acestei iubiri a noastră este rugăciunea. Că noi ne rugăm lui Dumnezeu, simțim această nevoie, simțim să ne destăinuim. Nu există persoană mai de încredere decât Dumnezeu, confident, Lui Îi spunem tot ce avem pe sufletul nostru, pentru că El de fapt știe tot ceea ce avem pe suflet, dar așteaptă ca noi să Îi spunem, cu glasul nostru, cu gândul nostru, cu inima noastră. Aceasta este definiția rugăciunii, ca să ne apropiem de Dumnezeu, să lăsăm deoparte grija cea lumească și să fim lângă El”, a adăugat în cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

La final, Părintele Protopop Marian Mărăcine a dat citire Actului de resfințire, transmițând că Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Glogova, comuna Glogova, Protopopiatul Târgu Jiu Nord, județul Gorj a fost zidită între anii 1730 – 1762 de către Matei Glogoveanu, unul dintre cei trei fii ai lui Constantin Glogoveanu, consilier imperial la acea dată. Pictura inițială a Bisericii a fost realizată în jurul anilor 1762 – 1764, iar între anii 1914 – 1915, Biserica a fost reparată și repictată. Din cauza intemperiilor și a trecerii timpului, locașul a fost deteriorat în mare parte, iar în anul 2018 au fost începute lucrările de consolidare și restaurare, care au fost finalizate în anul 2021.