Peste 5.500 persoane angajate prin intermediul AJOFM Dolj în primul semestru al anului 2019

0
286

În primul semestru al anului 2019, ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Doljau fost încadrateîn muncă 5.518 persoane, dintre care 2.324 femei.

Din totalul persoanelor ocupate în perioada de referință, 2.170 au peste 45 de ani, 1.374au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.186au între 25 și 35 de ani, iar 788 sunt tineri sub 25 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă2.976 provin din mediul urban, iar 2.542 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale/postliceale (2.432), urmate de cele cu studiiprimare/gimnaziale (1.494). Numărul celor cu studii profesionale este de 1.087, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 505.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Dolj, în primul semestru al anului 2019, 2.581persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei județene pentru ocuparea forţei de muncă beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel,primul semestru al anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de7.513  persoane.