6.88 % rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna iunie 2019

0
328

La sfârșitul lunii iunie , în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj erau înregistrați  18.278 șomeri (din care 7.593 femei), rata șomajului fiind de 6,88 %. Din totalul de 18.278 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,1.828 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 16.450 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.676  șomeri provin din mediul rural și 2.602 sunt din mediul urban.

Șomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (38.2 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (28.1%), iar  21.4% au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.5 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1.8%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 11.376 persoane foarte greu ocupabile, 5.834 greu ocupabile,662 mediu ocupabile, iar 406 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.