Ghid pentru cadrele didactice

0
512
Modificările făcute recent la procedurile pentru mobilitatea cadrelor didactice și etapele concursului de Titularizare 2020 au fost cuprinse într-un ghid pentru cadrele didactice  elaborat de Ministerul Educației şi Cercetării.  Astfel, Proba scrisă a examenului pentru titularizare în învățământ va avea loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte). Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim de „plata cu ora”. Apar mai multe modificăriîn metodologia de mobilitate a personalului didactic, din cauza dinamicii epidemiei de COVID-19: proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate – pentru anul în curs – prin OUG nr. 70/2020 , dar  candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”; documentele de înscriere atât pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line, iar  ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line; transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență, aceste etape urmând să fie realizate prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare.; etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților. Pentru a se titulariza, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.