Un sfert din exportul Doljului merge către Marea Britanie

0
216

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj, în luna ianuarie 2016, a fost analizat de statisticienii doljeni. Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,2% din valoarea exporturilor României. Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,6% şi cea mai mare cotă revine mărfurilor aduse din Germania, cu aproape un sfert din total.statistica

  Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au fost, în luna ianuarie 2016, de 90.950 mii euro, cu 20,0% mai mici (-22.734 mii euro) faţă de luna ianuarie 2015. Acestea situează judeţul Dolj pe locul al 12-lea pe ţară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj a deţinut 2,2% din exporturile României. Produsele industriale au reprezentat 89,4% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 10,6%. În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni deţin 96,1% din total exporturi.

Tot Fordul e în frunte!

Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de „Mijloace de transport” cu 52,4%, înregistrând o scădere cu 36,6% faţă de luna ianuarie 2015. Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 24,2% din total exporturi, fiind mai mari cu 4.818 mii euro (+28,0%) decât în luna ianuarie 2015. Exporturile din secţiunea „Produse vegetale” ocupă locul al III-lea, cu 10,5% din total exporturi şi au scăzut cu 152 mii euro faţă de luna ianuarie 2015. O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materii textile şi articole din acestea” care ocupă locul al IV-lea cu 5,7% şi „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-lea cu 3,3%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat în special către Marea Britanie (24,7%), Germania (20,7%), Italia (16,6%), Iordania (10,4%), Franţa (8,4%) şi Belgia (3,0%).

Germania ne furnizează aproape un sfert din importuri

Importurile de bunuri derulate în luna ianuarie 2016 au fost de 71.620 mii euro, cu 2.053 mii euro (-2,8%) mai puţin decât în luna ianuarie 2015. În clasamentul naţional, judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,6% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 85,8% din totalul importurilor.

În luna ianuarie 2016, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 37,5%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 1.021 mii euro (-3,7%) comparativ cu luna ianuarie 2015. Importurile din secţiunea “Mijloace de transport” au scăzut cu 694 mii euro (-3,0%) faţă de  luna ianuarie 2015. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 31,2% din total importuri (31,3% în luna ianuarie 2015). Importurile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 5,9% din total importuri şi au crescut cu 919 mii euro faţă de luna similară a anului 2015. Importurile de “Metale comune şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 5,8% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 5,4%.

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (22,9%), Turcia (9,3%), Marea Britanie (9,2%), Italia (7,6%), Polonia (6,9%), Cehia (6,8%) şi Spania (6,5%). Balanţa comercială în luna ianuarie 2016 prezintă un excedent de 22.283 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 43.048 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în luna ianuarie 2016 a fost de 132,5% faţă de 160,9% în  luna ianuarie 2015.