Planuri de prevenire a generării de deşeuri şi de gestionare

0
354

deseuriComisia Europeană îndeamnă România să elaboreze planuri de prevenire a generării de deşeuri şi de gestionare a acestora în conformitate cu obiectivele legislaţiei UE în domeniu (Directiva 2008/98/CE) şi ale economiei circulare. Aceste planuri constituie o condiţie prealabilă pentru utilizarea fondurilor UE 2014-2020. Planurile şi programele au drept scop reducerea impactului deşeurilor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, precum şi utilizarea mai eficientă a resurselor în întreaga UE.  România a avut un plan de gestionare a deşeurilor pentru perioada 2003-2013, dar acesta nu a fost revizuit, prelungit sau înlocuit pentru perioada următoare. De asemenea, România a rămas în urmă în ceea ce priveşte prevenirea generării de deşeuri: încă din decembrie 2013 ar fi trebuit adoptate planuri privind reducerea deşeurilor generate la sursă, prin tehnici ameliorate de fabricaţie sau prin eforturi de stimulare a cererii de produse mai ecologice, cu mai puţine ambalaje. Prin urmare, Comisia a transmis un aviz motivat României. Dacă aceasta nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a UE cu privire la acest caz.