Pe motive de achiziţii publice / România, arătată cu degetul la Bruxelles

0
343

Comisia Europeană a solicitat recent, României şi altor 20 de state membre, să transpună integral una sau mai multe dintre cele trei directive privind achiziţiile publice şi concesiunile.European Currency - Europ?ische W?hrung

Toate statele membre aveau obligaţia de a notifica transpunerea noilor norme în materie de achiziţii publice până la data de 18 aprilie 2016. Solicitarea Comisiei ia forma unor scrisori de punere în întârziere, care au fost trimise Austriei, Belgiei, Bulgariei, Croaţiei, Republicii Cehe, Ciprului, Estoniei, Irlandei, Greciei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Ţărilor de Jos, Poloniei, Portugaliei, României , Sloveniei, Finlandei, Spaniei  şi  Suediei. Noile directive sporesc eficienţa sistemului de achiziţii publice din Europa şi prevăd norme mai inteligente şi proceduri electronice. Autorităţile care au făcut deja tranziţia la achiziţiile publice electronice raportează economii cuprinse între 5 şi 20 %. Având în vedere faptul că statele membre ale UE cheltuiesc anual peste 1,9 mii de miliarde euro pentru achiziţiile publice, orice economie de 5 % ar însemna un adaos de 100 de miliarde euro pentru bugetele lor Datorită noilor norme, întreprinderile mici şi mijlocii vor putea participa mai uşor şi cu costuri mai reduse la licitaţiile pentru contracte de achiziţii publice şi vor putea respecta principiile transparenţei şi concurenţei promovate de UE. De asemenea, un grad mai mare de transparenţă contribuie la creşterea responsabilizării şi la combaterea corupţiei.