Efectul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA

0
98

În situația în care firmelor li s-au anulat din oficiu codul de TVA de către autorităţile fiscale acest lucru nu înseamnă că societatea devine implicit  neplătitoare de TVA. Firma are obligaţia astfel să colecteze TVA pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate şi în perioada anulării înregistrării în scopuri de TVA. Pe de altă parte, firma nu are dreptul să deducă TVA de la achiziţii şi nici cheltuielile în legătură cu bunurile livrate/serviciile prestate în perioada de invaliditate a codului de TVA care nu sunt deductibile. În plus, beneficiarii bunurilor livrate sau serviciilor prestate nu au dreptul să deducă TVA sau cheltuielile în legătură cu bunurile sau serviciile achiziţionate de la această societate. Efectul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA se transpune în următoarele situații. Înregistrările contabile cu privire la livrările de bunuri sau prestările de servicii sunt identice cu cele efectuate în perioada când societatea are un cod valid de TVA, respectându-se restricţiile fiscale mai sus amintite iar în momentul emiterii facturilor pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor se va colecta TVA, aspect care se va reflecta distinct în factura, peste preţurile de vânzare.