Monica Leontina Sună, inspector general al învăţământului doljean: “Anul 2020 a fost unul al provocărilor”

0
2187

A fost un an , 2020, foarte greu, iar foarte multe probleme au apărut în ceea ce înseamnă educaţia. Pandemia COVID – 19 a dat peste cap tot procesul educaţional. Judeţul Dolj nu a făcut excepţie, iar cel mai potrivit ni se pare un interviu cu inspectorul – general al învăţământului doljean. Prof. Monica Leontina Sună, deţinătorul portofolilului, foarte volubilă şi dezinhibată, ne-a răspuns la întrebări.

Discuţia cu prof. Monica Leontina Sună, inspector general al învăţământului doljean a decurs foarte lin, fără „obstacole”. A început, firesc, cu ceea ce s-a întâmplat în 2020. Redăm interviul.
Redactor: A fost un an dificil, plin de provocări. Cum a trecut învăţământul doljean această perioadă?

Monica Leontina Sună: Am parcurs un an școlar plin de provocări, cu rezultate foarte bune obținute de către elevi la examenele naționale, dar și de către colegii noștri care au susținut examenul de definitivat sau de titularizare. Vorbim de 25 de elevi care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională și de 15 elevi au luat nota maximă la Examenul de Bacalaureat. În ceea ce priveșteadmiterea în învățământul liceal, 18 candidaţi din judeţul nostru au obţinut media de admitere 10. Promovabilitatea la BAC a fost de 64,29%, iar la Evaluarea Națională, au fost înregistrate 74,74 % medii peste 5,00.
Ne mândrim cu elevii și profesorii noștri! În clasamentul național al admiterii, Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova este situat pe loculal III-lea, prin media obținută la specializarea „Științe ale naturii”, respectiv 9,89. Sunt rezultate care ne onorează! Și lista cu realizări ar putea continua… Rata de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ a fost de 80,50%. Județul Dolj a ocupat locul al III-lea la nivel național. La examenul de titularizare rata de promovare a crescut la 65,9%, comparativ cu55,63% în anul 2019. La toate examenele au fost respectate toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare,referitoare la normele de acces în centrele de examen, pentru protejarea candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.
Un an dificil

R: Care au fost dificultățile în acest an și cum au fost rezolvate la nivelul învățământului doljean?
MLS:A fost un an al provocărilor. În centrul preocupărilor noastre rămâne elevul și realizarea unui parteneriat strâns între școală, familia elevilor și comunitatea locală. Instituțiile implicate în asigurarea demarării procesului instructiv-educativ din unitățile de învățământ, în actualul context, au făcut demersuri concrete în desfășurarea activităților de învățare în funcție de scenariul avizat și aprobat. Pentru achiziționare de echipamente IT am beneficiat de sprijinul reprezentanților autorităților publice locale și județene. Inspectoratul Școlar Județean Dolj, prin legătura permanentă cu unitățile școlare, a încurajat parteneriatele cu consiliile locale și a oferit consultanță celor interesați pentru a scrie cererile de finanțare, în vederea contractării de proiecte, inclusiv pe fonduri europene. Fiecare unitate școlară a elaborat propriul plan cu măsurile de intervenție pentru fiecare elev, pornind de la nevoile specifice. În acest sens, și cu sprijinul comunității locale, au fost identificate modalitățile de transmitere a materialelor suport pentru fiecare elev care nu dispune de tabletă/laptop/calculator pentru a participa la învățarea online. Inspectoratul Școlar Județean Dolj, prin inspectorii școlari, a venit în sprijinul cadrelor didactice prin diseminarea, pe site-ul I.S.J., a resurselor educaţionale recomandate de M.E.C. și a celor realizate la nivel local în vederea identificarii și valorificării acestora pentru desfășurarea activităților educaționale online. Astfel, pe 29 decembrie, au fost primite ultimele tablete de la Ministerul Educației, din necesarul de peste 8.500 identificat la nivelul județului nostru, în luna martie.

R: Cum a fost valul de pensionare? Ce se întâmplă cu posturile rămase libere?
MLS: Pe parcursul anului școlar 2020-2021, numărul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din județul Dolj, care au solicitat pensionarea, a crescut față de anii anteriori, iar metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate.

Speranţe pentru 2021
R: Ce va urma pentru anul viitor?
MLS: În vederea creşterii calităţii demersului educaţional, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj este preocupat să asigure o resursă umană calificată în toate unitățile școlare, atât din mediul urban, cât și rural. În prezent, avem o serie de parteneriate la nivel național, regional și local, dar și de programe locale și europene prin intermediul cărora dorim să materializăm acest lucru.Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în calitate de beneficiar, a semnat contractele pentru implementarea a două proiecte în cadrul apelului POCU “Măsuri de educație de tip a doua șansă”. Proiectele sunt implementate în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dolj, iaractivitățile vor fi derulate în minimum 20 de unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj. Dorim să asigurăm elevilor din sistemul de învățământ doljean șanse egale la educație pentru desfasurarea activităților instructiv-educative. Potrivit calendarului, în Consiliul de Administrație al ISJ Dolj a fost emis avizul conform privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul județului pentru anul școlar 2021-2022. Față de anul școlar prezent, în rețeaua unităților de învățământ a fost introdusă o nouă unitate de învățământ cu personalitate juridică-Școala Româno-Britanică Partener(nivel primar).
O mare provocare o reprezintă anticiparea cerințelor pieței în ceea ce privește rezultatele învățării pe care viitorii absolvenți le-au obținutpentru a putea deveni ușor adaptabili la locul de muncă. Învățământul profesional și tehnic promovează inițiativa în dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici, astfel încât elevii să fie pregătiți în situații reale de muncă, relevante pentru calificarea pe care doresc să o dobândească. Absolvenții acestei forme de învățământ vor dobândi cunoștințe, abilități și aptitudini carele vor permite ocuparea unui loc de muncă într-o unitate economică pe care deja o cunosc, reducând astfel timp prețios de acomodare.
R: În prag de An Nou, ce mesaj aveţi pentru corpul profesoral, elevi, părinţi?

MLS: În prag de Anul Nou, gândurile noastre de bine se îndreaptă către dumneavoastră, stimați colegi și părinți, dragi elevi! Să ne bucurăm împreună de liniște și căldură sufletească alături de cei dragi! LA MULȚI ANI!