Monica Leontina Sună, inspector general al ISJ : „Vrem calitate în învăţământul doljean”

0
594
Monica Leontina Sună

Învăţământul doljean a traversat un an dificil, ca în toată ţara, dar cu rezultate valoroase şi cu speranţa că acestea vor continua şi în 2018. Despre toate acestea, a vorbit prof. Monica Leontina Sună, inspector general al învăţământului judeţean, într-un interviu.

Rep. : Suntem la sfârşit de an şi este timpul bilanţului. Cum vedeţi activitatea în învăţământul doljean, în acest an?

Monica Leontina Sună:  A fost un an valoros, cu rezultate semnificative la examenele, concursurile şi olimpiadele naţionale. S-a asigurat calitatea procesului instructiv educativ, s-a dezvoltat parteneriatul şcoală – părinţi – comunitate locală, care a condus la reducerea părăsirii timpurii a sistemului de educaţie şi la diminuarea actelor de violenţă în unităţile de învăţământ. Personal, a fost un an plin de împliniri, prin promovarea concursului pentru postul de inspector general, iar munca în echipă a constituit factorul cel mai important în obţinerea rezultatelor.

R: În 2017 s-a discutat foarte mult despre reforma în educaţie. Ce părere aveţi de demers?

MLS:  În această toamnă, la Craiova s-a desfăşurat o dezbatere regională, pe această temă, unde a fost prezent şi domnul  Liviu Pop, ministrul educaţiei naţionale, participând directori, directori adjuncţi, inspectori şi inspectori generali din zece judeţe. Pentru noi a fost o provocare. Dacă vorbim de a treia sesiune a Bacalaureatului, cred că vine în sprijinul elevilor. În ceea ce priveşte manualul şcolar, acesta trebuie să faciliteze dobândirea de cunoştinţe, fiind singurul instrument prin care se controlează procesul de învăţământ.

 R: Cum stă situaţia în ceea ce priveşte încadrarea pe posturi a cadrelor didactice?

MLS: Avem un grad mare de acoperire cu cadre didactice titulare – peste 87% .Este adevărat, există deficit la unele discipline: Educaţie plastică, Educaţie muzicală, Muzică instrumentală (vocaţional arte) şi Limba rromani. La catedrele de muzică instrumentală, avem posturile ocupate de către personalul didactic angajat al Filarmonicii Oltenia, iar la Limba rromanii se susţine concurs pentru necalificaţi. Putem spune că, la Dolj, din cele 6659 de posturi existente, 5452 sunt ocupate de titulari, 3557 fiind în mediul urban.

R: Cum începe anul 2018 în învăţământul doljean?

MLS:  Vor demara etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul judeşţean, pentru 2017/2018, iar la finalul lunii începe Bacalaureatul, cu prima etapă, cea de înscriere a candidaţilor, pe 12 februarie debutând primele probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Vor urma fazele locale ale olimpiadelor şcolare şi va fi configurat planul de şcolarizare pentru 2018/2019.

R: Ce vă doriţi pentru 2018?

MLS: Pentru noi, punctul principal este realizarea unui învăţământ de calitate, în şcoli dotate la nivel european. Ne dorim obţinerea unor rezultate bune, dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, prin acoperirea cât mai mare a pieţei munci, precum şi reducerea ratei de părăsire a pieţei muncii.

R: În final, vă urăm un an mai bun decât cel care tocmai se încheie şi vă mulţumim pentru timpul acordat.

MLS:  Şi eu vă mulţumesc şi vă transmit atât celor de la „Cuvântul Libertăţii”, cât şi cititorilor dumneavoastră un an cât se poate de bun şi multă bucurie.