Monitorizare pentru copiii cu părinţi în străinătate

0
154

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, în structurile din teritoriu, reglementările – care devin obligatorii – pentru procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate.

simona chiritaActul legislativ care reglementează speţa amintită este Hotărârea de Guvern nr. 691/2015, cu recomandările metodologice privind culegerea şi transmiterea de date statistice cu privire la copiii cu părinţi plecaţi în străinătate şi copiii reveniţi după o perioadă de şedere în alte ţări, alături de părinţi, mai mare de un an . „Sunt norme clare, care trebuie respectate, de aceea am trimis în teritoriu cerinţele legislative. Toţi copiii trebuie să aibă parte de educaţie, iar monitorizarea va fi foarte strictă. Nu ne este indiferentă situaţia acestor tineri, iar metodele de verificare sunt cuprinse pe etape”, a precizat prof. Simona Chiriţă, inspector pentru activităţi extra-şcolare în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Fazele de care am amintit sunt ample: Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) solicită în ultimul trimestru calendaristic, unităţii de învăţământ, din raza sa administrativ-teritorială, date cu privire la copiii care au părinţi în străinătate; unitatea de învăţământ are obligaţia de a transmite SPAS situaţia solicitată în cel mult 15 zile calendaristice de la depunerea cererii; colectarea datelor se va face în perioada de  început de an şcolar, astfel încât situaţia care trebuie oferită SPAS în 15 zile calendaristice, de la solicitarea acestuia, să poată fi documentată; SPAS se deplasează la adresele la care sunt îngrijiţi copiii , din lista transmisă de unităţile de învăţământ; SPAS colectează date cu privire la copiii cu părinţi plecaţi în străinătate şi cei care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate, cu o perioadă mai mare de un an de neînscriere în sistemul de educaţie; SPAS comunică unităţilor de învăţământ situaţia constatată în teren, cu privire la copiii înscrişi în sistemul educaţional, cel târziu până la data de 1 aprilie a anului următor.

„Putem spune că, pe lângă transmiterea către SPAS, în ultimul trimestru al anului, la cererea aceleiaşi instituţii, este recomandat, ori de câte ori este nevoie, ca instituţia şcolară să trimită, către SPAS, date despre copiii care au părinţi plecaţi în străinătate şi care nu sunt luaţi în evidenţă”, a mai menţionat Simona Chiriţă.