A început procedura pentru gradul I în învăţământ

0
187

ISJInspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis către toate instituţiile şcolare aflate în subordine înştiinţarea cu privire la înscrierea candidaţilor pentru obţinerea gradului didactic I, în sesiunea 2017 – 2019, la Universitatea din Bucureşti. Conform notei telefonice a ISJ Dolj, semnată de prof.  Monica Sună, inspector pentru dezvoltarea resursei umane, colocviul de admitere se va desfăşura în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2017, datele şi orele exacte ale susţinerii concursului fiind afişate pe www.unibuc.ro/administraţie/biroulperfectionare, imediat ce vor fi stabilite de facultăţi. Candidaţii care întrunesc condiţiile legale de participare la examen trebuie să completeze, între 4 – 13 ianuarie, mai multe acte necesare.