Numărul bursierilor craioveni s-ar putea dubla în acest an şcolar

0
305

Peste 6.500 de copii din Craiova vor primi în acest an şcolar burse de la Primăria Craiova., 3.270 din acestea fiind burse sociale. Consiliul Local Craiova urmează să aprobe numărul şi cuantumul burselor pentru anul 2013-2014.

În acest an şcolar vor fi acordate 818 burse de performanţă, reprezentând 2% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 lei; 976 burse de merit, reprezentând 4% din numărul elevilor înscrişi la cursurile din învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 75 lei; 1464 burse de studiu, reprezentând 6% din numărul elevilor înscrişi la cursurile din învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 55 lei; 3270 burse sociale, reprezentând 8% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 40 lei pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi 50 lei pentru elevii din învăţământul liceal, din care: burse medicale pentru toţi elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate de către unităţile de învăţământ) şi burse pentru persoane defavorizate.

Cuanutumul burselor nu creşte

Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor si concursurilor scolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, s-au calificat în loturile de pregătire pentru competiţiile internaţionale sau au obţinut locurile I, II si III la etapele naţionale ale concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel naţional organizate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului. Bursele de merit se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional care îndeplinesc cel puţin una din condiţiile următoare: au rezultate deosebite la învăţătură, şi anume, au media generală cel puţin 8,50 si nota 10 la purtare în anul scolar anterior, respectiv în primul semestru al anului scolar pentru elevii din clasele de început ale învăţământului gimanzial, liceal sau profesional; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv, tehnico-stiinţific de nivel naţional. Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu cu salariul minim pe economie şi care au media generală peste 7 şi nota 10 la purtare pe semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.