Mâine începe un nou an universitar

0
105

Ca de fiecare dată, ziua de 1 octombrie vesteşte nu doar instalarea deplină a toamnei, cu frumuseţea ei inefabilă, ci şi deschiderea unui nou an universitar, eveniment cu reverberaţie deplină şi simbolistică aparte, care conferă comunităţii academice a Universităţii din Craiova, o tuşă aparte, menită să îi accentueze dimensiunile de tradiţional centru universitar al ţării. Cu 72 de ani de existenţă. Universitatea din Craiova, şi lângă ea mai tânăra Universitate de Medicină şi Farmacie au deja sufucientă forţă intelectuală pentru a se putea afirma că în spaţiul cultural al Olteniei, constituie de ani buni consacrate repere, adevărate citadele ale învăţământului superior, care pregătesc specialişti cu bună calificare într-o multitudine de domenii, fiind apte să facă faţă provocărilor şi aşteptărilor pe care le are societatea. Deschiderea festivă a noului an universitar pe care o va face prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spânu, rectorul Universităţii –desăvârşit manager-, nu este doar un moment ceremonios, ci şi unul de jalonare a unor ţinte propuse la noile provocări derivate din fertila colaborare cu mediul socio-economic, dezvoltată în ultimii ani. Şi sunt multe lucruri bune de spus. Astfel în cadrul competiţiei Por/Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar, în relaţie nemijlocită cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive, Universitatea din Craiova derulează de ani buni numeroase proiecte, unele deja implementate, altele în stadiu de pregătire. În cadrul luptei cu abandonul şcolar, în cadrul competiţiei de proiecte ROSE a obţinut finanţare pentru 12 proiecte, câte unul pentru fiecare facultate. Apoi implementarea proiectelor de tip antreprenoriat a condus la înfiinţarea a nu mai puţin de 70 de firme noi. O activivate de cercetare, de dimensiuni lăudabile, s-a desfăşurat în anul universitar 2018-2019: 27 proiecte din anii anteriori şi 28 de proiecte noi, câştigate în competiţii naţionale de tip Bridge Grant, Transfer la operatorul economic, Cercetare complexă exploratorie, Cecuri de inovare, Mobilităţi, ROSA Star, ADER, precum şi proiecte internaţionale de tip Brâncuşi, bursa Fullbright Orizont 2020 şi Banca Mondială exprimă doar parţial dimensiunile unei activităţi febrile. Numai câteva date: dacă în anul universitar 2016-2017 la licenţă s-au acordat 2800 de locuri bugetare, la master 1620 şi la doctorat 36, în anul universitar 2019-2020 s-au alocat 2915 locuri la licenţă, 1695 la master şi 56 la doctorat. Numărul studenţilor străini înmatriculaţi în anul 2018-2019 s-a dublat faţă de anul 2016-2017. Admiterea la anul I a cunoscut creşteri de asemenea sensibile. Sunt modernizate 1200 de locuri în căminele studenţeşti, finalizate lucrările de recondiţionare a unui întreg cămin reintrodus în circuit, altul aflându-se în renovare. La parterul acestuia urmând să funcţioneze şi o policlinică studenţească ultra-modernă. În anul universitar precedent, Universitatea din Craiova a încheiat 44 de acorduri ERASMUS cu universităţi din Bulgaria, Cehia, Croaţia, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania şi Turcia. De asemenea, la Universitatea din Craiova au predat cadre didactice de la universităţile partenere din Bulgaria, Spania, Germania şi Turcia. Se deschide un nou an universitar într-un alt context, poate diferit de alţi ani. Aşteptările de la mediul academic craiovean rămân mereu şi mereu ridicate, fiindcă mitologia misiunii intelectualilor, pe care istoria o verifică în anumite momente, pentru a o dezminţi în altele, e încă un teren mişcător. Universitatea din Craiova reprezintă indiscutabil „un far al Olteniei”, prin gradul de încredere pe care l-a dobândit în atâţia ani de activitate. Infrastuctura existentă, valorosul corp profesional, tradiţia locului, toate acestea permit, în continuare, o afirmare, într-o cadenţă mai susţinută, între centrele universitare de prestigiu ale ţării şi de ce nu la nivelul partenerilor din Uniunea Europeană.