Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, cu prilejul deschiderii noului an universitar 

0
56

Deschiderea anului universitar, dincolo de semnificaţia aparte a noului început, reprezintă un moment cu o încărcătură deosebită pentru întreaga comunitate craioveană şi oferă un bun prilej de a ne exprima deplina consideraţie pentru un corp profesoral de elită, dar şi pentru echipele manageriale care reuşesc să consolideze statutul instituţiilor noastre de învăţământ superior.

Punct de reper esenţial în crearea şi în funcţionarea primelor şcoli din ţara noastră, Bănia rămâne unul dintre oraşele de tradiţie ale sistemului didactic românesc, cu o implicare însemnată în perpetuarea adevăratelor valori socio-culturale, precum şi în promovarea principiilor care guvernează un domeniu educaţional performant.

Trebuie evidenţiat efortul constant pe care mediul academic craiovean îl depune pentru alinierea ofertei de studii la realităţile prezentului, sens în care paşii importanţi parcurşi pentru stimularea inovării şi cercetării aplicate constituie şi o contribuţie semnificativă la consacrarea rolului de pol regional de dezvoltare al municipiului Craiova.

Capacitatea de cooperare în beneficiul studenţilor se concretizează prin parteneriatele strategice fondate cu universităţi de pe toate meridianele, dar şi prin excelentele relaţii de colaborare cu mediul privat, care aduc considerabilul avantaj al unei specializări în acord cu aptitudinile şi cunoştinţele necesare în viitoarea carieră.

În egală măsură, instituţiile de învăţământ superior din Cetatea Băniei pot conta pe susţinerea noastră, a autorităţilor locale, în toate demersurile puse în slujba excelenţei în educaţie, inclusiv prin sprijinul acordat în organizarea unor manifestări cu o incontestabilă valoare ştiinţifică şi academică, evenimente care încurajează şi facilitează schimbul de idei şi bune practici.

În calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, vă adresez tuturor, studenţi şi cadre didactice deopotrivă, sincerele noastre urări de succes şi cât mai multe realizări în noul an universitar, asigurându-vă totodată de întreaga noastră apreciere şi deschidere pentru conlucrare.

Cu profund respect,

Ion PRIOTEASA

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj