Anunţ public

0
746

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ – teritorială Călăraşi, din judeţul Dolj anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 25, 35, 55 începând cu data de 07.07.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Comunei Călăraşi, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menţionate mai sus, nu vor fi luate în considerare.

PRIMAR

Sovaila Vergica