Prin darea în plată / Nu se va plăti impozitul aferent transferului de proprietate imobiliară

0
89

finante (1)Persoanele fizice care au dreptul la stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului (potrivit Legii nr. 77/2016) nu vor plăti impozitul aferent transferului de proprietate imobiliară. Măsura se aplică o singură dată numai la prima dare în plată, chiar dacă creditul este garantat cu una sau mai multe proprietăţi imobiliare.

 Noile reglementări sunt introduse într-o ordonanţă de urgenţă adoptată recent de Guvern, care modifică şi completează Codul fiscal, şi care are în vedere protejarea persoanelor fizice care au recurs la darea în plată ca urmare a faptului că se află într-o situaţie economică dificilă.

Potrivit actului normativ, beneficiar este orice persoană fizică, indiferent de calitatea pe care o are în contractul de credit şi care apelează pentru prima dată la darea în plată. Pentru orice altă solicitare de dare în plată ulterioară, se plăteşte impozitul pe transferul proprietăţii imobiliare. Pentru identificarea primei operaţiuni de dare în plată se înfiinţează la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată. În acest registru se înscriu actele autentificate de notarul public şi hotărârile judecătoreşti de dare în plată emise conform Legii 77/2016.

Obligaţia plăţii impozitului aferent venitului din transferul proprietăţilor imobiliare

Totodată, persoanele care au fost deja executate silit şi care apelează la articolul 8(5) din Legea dării în plată pentru a li se anula datoriile neachitate la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, nu vor mai trebui să achite impozitul pe transferul bunurilor imobile din patrimoniul personal, iar cele care l-au achitat sub orice formă, după intrarea în vigoare a OUG, pot cere restituirea acestuia. În prezent, persoanele fizice care au fost supuse executării silite a imobilului ipotecat printr-un contract de credit au obligaţia plăţii impozitului aferent venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.lei

TVA de 9% pentru livrarea produselor agricole

De asemenea, potrivit ordonanţei de urgenţă adoptată de Guvern, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor din activităţi de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică vor fi scutite de la plata impozitului pentru aceste venituri. Măsura are scopul să stimuleze activitatea de cercetare-dezvoltare şi se va aplica începând cu veniturile aferente lunii august 2016. Impactul bugetar al aplicării acestei măsuri pentru acest an este estimat la 8,1 milioane de lei, iar pentru anul viitor, la 26,3 milioane de lei.

O altă măsură importantă adoptată astăzi de Guvern constă în aplicarea de la 1 august 2016 a unei cote reduse de TVA de la 20 la 9% pentru livrarea  celor mai importante produse utilizate pentru producţia agricolă, respectiv:  îngrăşăminte, pesticide, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii specifice de tipul celor utilizate în sectorul agricol, cum sunt: arat, semănat, prăşit, ierbicidat, recoltat, fertilizat, greblat, balotat etc.